Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

 

Kerkdienst op grootbeeld in Woon-Zorgcentrum Groot Hoogwaak

Al jaren is het voor bewoners van Woon-Zorgcentrum Groot Hoogwaak niet meer mogelijk om via de geluidsinstallatie van het huis de kerkdiensten te beluisteren. Omdat een oplossing uitbleef is de kerk op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden. Al jaren bestaat Kerkomroep, voorheen kerktelefoon, waarmee de kerkdiensten te beluisteren zijn. Tegenwoordig is dit uitgebreid met de mogelijkheid van beelduitzendingen, zogeheten KerkTV. Dit heeft ons er toe gebracht om voortaan elke eerste zondag van de maand om 10:00 uur in de Recreanette van Groot Hoogwaak een bijeenkomst organiseren waar de kerkdienst vanuit de Buurtkerk op groot scherm met beeld gevolgd kan worden. Dit wordt mogelijk omdat de wijkkerkenraad heeft besloten om vanuit de Buurtkerk KerkTV te gaan verzorgen.

 

KerkTV voor in de wijk en de rest van de wereld

Via KerkTV kan iedereen, in het dorp, in Woon-Zorgcentera Groot Hoowaak en Jeroen, of waar ook in Nederland of in de wereld de kerkdiensten via beelden meemaken. Iedereen die om welke reden dan ook de kerkdienst eenmalig of langere tijd niet zelf kan bezoeken heeft toegang tot dit systeem via smart-televisie (met bijbehorend kastje), computer, tablet of smartphone. De diensten kunnen live bekeken- of op een later moment bekeken worden.

 

Waarom beelden naast geluid

Veel mensen die de diensten nu via de geluidsuitzendingen volgen geven aan dat dit als saai ervaren wordt en dat men vaak geen idee heeft wat er in de dienst gebeurt. Zeker als men de predikant niet persoonlijk kent is het heel afstandelijk.

Beelduitzendingen kunnen de betrokkenheid van mensen die de kerkdiensten om welke reden dan ook niet (kunnen) bezoeken vergroten. Daarnaast is de drempel voor rand- en buitenkerkelijken om een kerkdienst via Kerkomroep te gaan volgen lager en dat kan tot gevolg hebben dat mensen wellicht de kerkdienst weer zelf gaan bezoeken. De uitzendingen hebben daarmee ook een missionaire functie. Vandaar dat ervoor gekozen is om de reguliere diensten altijd zonder beperkingen voor iedereen beschikbaar te stellen. 

Een veel gestelde vraag is of mensen niet sneller thuis blijven als ze de kerkdienst via de beelduitzendingen kunnen zien. SIKN/Kerkomroep geeft aan dat dat in de praktijk heel erg meevalt. 

In principe is het uitgangspunt om het systeem van KerkTV toe te passen in alle gebouwen van waaruit momenteel het geluid via Kerkomroep uitgezonden wordt. Vooralsnog is gekozen om vanuit de Buurtkerk te beginnen om ervaring op te doen.

 

Hoe kan KerkTV bekeken/beluisterd worden:

-       Via de bestaande luisterkastjes via internet dan wel de telefoonlijn; dit betreft alleen geluid. (Mensen die al zo’n kastje hebben kunnen gewoon daarmee blijven luisteren).

-       Via nieuwe MediaBoxen aangesloten op een moderne tv via internet.

-       Via de computer/laptop/smartphone/tablet 

De uitzendingen kunnen via de computer bekeken worden via www.kerkomroep.nl of via de link op de website www.pkn-noordwijk.nl 

De Diaconie stelt apparatuur beschikbaar en helpt om gebruik te gaan maken van KerkTV. Uitgangspunt is dat iedereen, jong of oud, technisch of geheel niet technisch, moet kunnen werken met het nieuwe systeem! 

 

Planning

De bedoeling is om vanaf 2 april te beginnen met KerkTV en dan ook de eerste bijeenkomst in Woon-Zorgcentrum Groot Hoogwaak te houden. Vooraf willen wij u ook graag persoonlijk informeren en wel tijdens een bijeenkomst op zondag 12 maart a.s. na de kerkdienst in de Buurtkerk. Daar kunt u ook vragen stellen. Ook zult u komende maand via de Zondagsbrief op de hoogte gehouden worden en volgt nadere informatie in de Kerkwijzer van april 2017. Voor zowel praktische als technische vragen kunt u altijd contact opnemen met Jan Hoek 06-52141966, Peter Barnhoorn 071-3646531 of Cees van Duin 06-23376651. 

 

Privacy en regels

Om de privacy van een ieder te waarborgen en om iedereen zich gemakkelijk te laten voelen bij dit nieuwe systeem zijn regels opgesteld in de vorm van een protocol: 

1. De uitzendingen van de kerkdiensten van de Buurtkerk via Internet bevatten beeld en geluid. Beelden bevatten in de regel een totaalbeeld van de binnenkomst der gemeenteleden, de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum en als afsluiting een totaalbeeld van de vertrekkende gemeenteleden.

2. In het gebouw en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond worden via internet. Voor de camera-vrije zone wordt verwezen naar de dienstdoende koster(s) / commissie van ontvangst die deze zone kan aanwijzen.

3. Personen die de kerkdiensten bezoeken worden niet in front opgenomen maar alleen via een totaalbeeld.

4. Personen die beslist niet in beeld willen komen krijgen de gelegenheid plaatsen in te nemen die niet in beeld komen.

5. Aan personen die genoemd worden tijdens de afkondigingen en voorbeden wordt zoveel mogelijk vooraf gemeld dat de diensten worden uitgezonden.

6. Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. Gastpredikanten dienen van te voren op de uitzending te worden gewezen en toestemming voor uitzending van hun bijdrage te geven.

7. Koren en andere uitvoerenden in een kerkdienst dienen van te voren op de uitzending te worden gewezen en toestemming voor uitzending van hun bijdrage te geven.

8. Een exemplaar van deze regeling wordt op het Kerkelijk Bureau in de Vinkenhof neergelegd, gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de scriba. 

9. Problemen of bezwaren tegen uitzendingen kunnen worden gemeld bij de scriba.