Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Zondag 10 december hebben de kinderen van de kindernevendienst in de Buurtkerk kerststukjes gemaakt. De opbrengst van de verkoop is voor het Kerk- en Schoolproject Sterke Families. De opbrengst was afgerond 300 euro voor de Braziliaanse kinderen uit de sloppenwijken!!

       

   

 

 

   

 

In de Oude Jeroenskerk hangen deze maand 13 schilderijen die door de schilderes Jeltje Hoogenkamp zijn gemaakt. Zij werd hiertoe geïnspireerd door zinnen en beelden uit de Lutherliederen.

In de dienst van 12 november worden door het gelegenheidskoor een viertal van deze liederen ten gehore gebracht. Natuurlijk zullen we in de viering ook stilstaan bij de bijbehorende schilderijen.

In de Buurtkerk is er deze zondag geen dienst.

Voor wie de kerkdienst via de kerkomroep wil beluisteren is dit ook mogelijk via de het uitzendpunt van de Buuurtkerk.

Aan de volgende twee schilderijen van Jeltje Hoogenkamp zal in de dienst aandacht besteed worden:

    

Studenten van de Hogeschool Leiden hebben afgelopen zaterdagmiddag met hun evenement For Africa, in de Buurtkerk, in nauwelijks 4 uur tijd bijna 2000 euro opgehaald. Het evenement, een workshopmiddag, boekenmarkt en veiling had als doel geld op te halen voor Georges Bilgo, directeur van een basschool in Burkina Faso. Het opgehaalde geld is bestemd voor de aanschaf van een aangepaste schoolbus zodat ook gehandicapte kinderen uit de regio naar school kunnen. De studenten organiseerden het evenement in opdracht van MIVA die zich al sinds 1935 inzet als goede doelen-organisatie  voor derdewereldlanden. Langs deze weg willen de studenten iedereen binnen de Protestantse Gemeente Noordwijk die zich heeft ingezet om de middag te doen slagen daarvoor heel hartelijk bedanken. Mede dankzij uw hulp is de actie geslaagd.