Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

 

Ook dit jaar vinden er in de Oude Jeroenskerk gedurende de kerstperiode weer verschillende kerstconcerten plaats. Koren, solisten en orkesten krijgen in het sfeervolle kerkgebouw allemaal de kans om december tot een feestmaand te maken. De prachtige eeuwenoude kerk met z’n geweldige akoestiek wordt wederom een sfeervol onderkomen voor een veelvoud aan artiesten. Klik hieronder op "Lees meer" voor een overzicht van wat u allemaal kunt verwachten.

Jaarprogramma 2018/2019

voor de protestantse wijkgemeente Noordwijk

Het jaarthema van het komend seizoen is ‘Ervaar de ruimte’ en daarmee sluiten we nauw aan bij het zgn. ‘Spacejaar’ van de gemeente Noordwijk. Dat thema geeft ‘ruimte’ voor allerlei invalshoeken. We denken aan de kerkgemeenschap als een ruimte waar je jezelf mag zijn en waarin je mag ervaren dat God in zijn goedheid mensen in de ruimte zet. Maar we denken ook aan ‘ruimte voor de aarde’ en zo krijgt het jaarthema een ecologische invalshoek. Natuurlijk maken we graag ruimte voor iedereen die mee wil doen, wel of geen kerklid.

 

Bij de Vinkenhof is een AED opgehangen. Daarbij is er voor gekozen om deze te plaatsen in een zogenaamde ‘buitenkast’ zodat ook de buurt er bij calamiteiten gebruik van kan maken. De kast waarin de AED hangt is voor buitenstaanders alleen toegankelijk na ontvangst van een code die via de hulpdiensten wordt uitgegeven.

  

Sinds juni 2018 staat er in de hal aan de Huis ter Duinstraat-kant van de Buurtkerk een scheepsmodel dat gemaakt en geschonken is door dhr. W. Dieleman. In veel Protestantse Kerken langs de Nederlandse kust is een scheepsmodel te vinden. In de Buurtkerk ontbrak deze nog maar met deze gewaardeerde schenking is er nu in deze kerk een scheepsmodel te vinden.

De kast waarin het scheepje staat is gemaakt door het technisch team van de Buurtkerk.

 

Proef

In de week van 20 januari wordt de enveloppe van de actie kerkbalans 2018 weer bezorgd.

In de enveloppe is meer informatie te vinden over de activiteiten die de kerk mede door uw bijdrage kan organiseren.

Via het logo is meer informatie te vinden op deze site.