Afdrukken

Op zondag 22 september a.s. wordt de traditionele Oecumenische Viering tijdens de Vredesweek gehouden. In tegenstelling tot eerdere jaren zijn er geen twee, maar is slechts één viering in Noordwijk. Deze viering zal worden gehouden in de Buurtkerk (Hoofdstraat 10, 2202 GD) en begint om 10.00 uur.

Inhoudelijk wordt in deze viering aandacht besteed aan het project SchuldHulpMaatje, een project waarin de kerken van Noordwijk zich – samen met de gemeente Noordwijk - inspannen om de maatschappelijke en innerlijke vrede van mensen in Noordwijk te bevorderen.

Dit sluit aan op de centrale lezing in deze viering uit Lucas 16 de verzen: 1 t/m 14. Hierin verlaagt een luizige rentmeester het schuldbedrag dat mensen aan zijn heer moeten betalen. Zijn gedrag is ingegeven door welbegrepen eigenbelang, hij hoopt een beroep op hun goedgeefsheid te kunnen doen wanneer hij zelf in geldnood zit. Maar de Heer kijkt in dit geval niet naar zijn motieven, maar naar het concrete resultaat. En dat bevalt de Heer heel goed, de lasten voor de mensen zijn verlicht.

De voorgangers tijdens deze viering zijn dominee Petra van der Burg namens de Protestantse Gemeente en de pas aangestelde diaken Jan Lamberts namens de parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee. De viering wordt muzikaal ondersteund door Het Meanderkoor o.l.v. Annemieke Janson.