Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Op 29 oktober jl. is - na een uitgebreid en gedegen traject van voorbereiding - op het gemeenteberaad besloten dat onze wijkgemeente overgaat tot de verkoop van de Kerk- en Kapel aan Zee aan de huidige huurder Klooster, events, art&design. Om allerlei redenen een verstandige beslissing, maar ook een moeilijk besluit. Velen van ons voelen zich verbonden met dit kerkgebouw: hier is vele jaren 'gekerkt', sommigen legden in deze kerk de openbare geloofsbelijdenis af, anderen zijn hier getrouwd, later werden misschien kinderen gedoopt of is afscheid genomen van een familielid of partner. Naast de zakelijke overdracht, vinden we het ook belangrijk dat er een emotioneel en vooral ook liturgisch moment van afscheid van dit kerkgebouw plaats kan vinden. Daarom zal  op zondag 15 december a.s. om 19.00 uur  een bescheiden afscheidsviering worden gehouden in de Kapel aan Zee, Hoofdstraat 96 te Noordwijk. De kapel is vanaf 18.45 geopend. Van harte uitgenodigd!