Afdrukken

Maandag 15 februari 2021 was er na enige tijd weer een kindercatechese. De regels rondom Corona lieten dit met wat aanpassingen toe. De catechese werd dit keer in de Buurtkerk gehouden waar een kerkdienst werd nagespeeld en de onderdelen daarvan werden uitgelegd. Zoals ook met 'echte' kerkdiensten gebeurd werd ook deze dienst vastgelegd met de camera's en de 'kerkdienst' is hier te zien!