Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Agenda van de Protestantse wijkgemeente Noordwijk

“Veel activiteiten en bijeenkomsten zijn wegens het coronavirus tot nader order afgelast of vinden – zo nodig en mogelijk – digitaal plaats. De protestantse wijkgemeente houdt zich
strikt aan de richtlijnen van de overheid, omdat het belangrijk is een veilige kerk te zijn. De wijkkerkenraad heeft daartoe een crisisteam ingesteld om na elke persconferentie van overheidswege het beleid te bepalen.”