Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Elke zondagmorgen en op de christelijke feestdagen wordt er om 10.00 uur een kerkdienst gehouden. Meestal is er een viering zowel in de Oude Jeroenskerk als in de Buurtkerk. Soms is er een gezamenlijke dienst in één van beide kerken.

In onze kerkdienst proberen we de betekenis van het evangelie in deze tijd te verstaan en zoeken we in liederen en gebeden Gods nabijheid.

  
 

 

Tijdens de morgendiensten is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De nevendienst begint met een opmaat in de gewone kerkdienst.

Er is geen kindernevendienst op de zondagen in de schoolvakanties en als er in een van beide kerken een speciale dienst voor kinderen is. Er is dan wel materiaal aanwezig voor de kinderen en in de Oude Jeroenskerk is er een oppasoma die de kinderen onder haar hoede neemt.

Voor de allerkleinsten is er kinderoppas.

 
  


Voor jongeren ongeveer tussen 12 en 16 jaar is er een eigen viering, Jeugdkapel, in een nevenruimte van één van beide kerken of in de Vinkenhof. 

Naast de “gewone kerkdiensten” vinden er in beide kerken geregeld vieringen plaats met een bijzonder karakter. Daarbij moet u niet alleen denken aan de doop- en avondmaalsvieringen, maar ook aan themadiensten, kerk-en-schoolvieringen en jeugddiensten.

 

Doopdienst