Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Elke zondagmorgen en op de christelijke feestdagen wordt er om 10.00 uur een kerkdienst gehouden. Meestal is er een viering zowel in de Oude Jeroenskerk als in de Buurtkerk. Soms is er een gezamenlijke dienst in één van beide kerken.

In onze kerkdienst proberen we de betekenis van het evangelie in deze tijd te verstaan en zoeken we in liederen en gebeden Gods nabijheid.

Paaskaars

Tijdens de morgendiensten is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De nevendienst begint met een opmaat in de gewone kerkdienst. Voor de allerkleinsten is er (in de Buurtkerk: op aanvraag via tel. 071-3610580 van Corina Steketee of tel. 071-3613888 van Ria Timan) kinderoppas.


Voor jongeren ongeveer tussen 12 en 16 jaar is er eens in de maand een eigen viering in een nevenruimte van één van beide kerken: de jeugdkapel. 

Naast de “gewone kerkdiensten” vinden er in beide kerken geregeld vieringen plaats met een bijzonder karakter. Daarbij moet u niet alleen denken aan de doop- en avondmaalsvieringen, maar ook aan themadiensten, kerk-en-schoolvieringen en jeugddiensten.

Doopdienst

Doopdienst