Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Wie een kind verwacht moet allerlei voorbereidingen treffen. Er moet een plek zijn waar de baby kan slapen, luiers en kleertjes moeten worden aangeschaft. Vooral zullen de aanstaande ouders zich moeten instellen op een grote verandering. Er komt een nieuw mens in hun leven om van te houden en voor te zorgen.


Met kerst vieren wij de geboorte van Jezus. Om dit feest goed te kunnen vieren wordt er in de kerk ruimte gemaakt met een mooie kerstboom, door het zingen van kerstliedjes en het luisteren naar het geboorteverhaal van Jezus. Al deze rituelen helpen om ruimte te maken in voor God, die mens is geworden en die zich laat ontmoeten als het kind in de kribbe.

Iedereen is van harte welkom dit feest te vieren in de Buurtkerk, Hoofdstraat 10 in Noordwijk, op maandagavond 24 december om 19.30 uur. Voorganger: Ds. Janneke Nijboer en jeugdwerker Peter v.d. Beek

Sinterklaas en zijn pieten brachten 5 december 2018 een bezoek aan een aantal gezinnen voor het goede doel Diaconaal Project Jetty. Met dank aan Janneke Marijs, Floris BaalbergenLisanne BarnhoornPeter Barnhoorn en Peter van der Beek

 

 

Ook dit jaar vinden er in de Oude Jeroenskerk gedurende de kerstperiode weer verschillende kerstconcerten plaats. Koren, solisten en orkesten krijgen in het sfeervolle kerkgebouw allemaal de kans om december tot een feestmaand te maken. De prachtige eeuwenoude kerk met z’n geweldige akoestiek wordt wederom een sfeervol onderkomen voor een veelvoud aan artiesten. Klik hieronder op "Lees meer" voor een overzicht van wat u allemaal kunt verwachten.

Sinds juni 2018 staat er in de hal aan de Huis ter Duinstraat-kant van de Buurtkerk een scheepsmodel dat gemaakt en geschonken is door dhr. W. Dieleman. In veel Protestantse Kerken langs de Nederlandse kust is een scheepsmodel te vinden. In de Buurtkerk ontbrak deze nog maar met deze gewaardeerde schenking is er nu in deze kerk een scheepsmodel te vinden.

De kast waarin het scheepje staat is gemaakt door het technisch team van de Buurtkerk.

 

Bij de Vinkenhof is een AED opgehangen. Daarbij is er voor gekozen om deze te plaatsen in een zogenaamde ‘buitenkast’ zodat ook de buurt er bij calamiteiten gebruik van kan maken. De kast waarin de AED hangt is voor buitenstaanders alleen toegankelijk na ontvangst van een code die via de hulpdiensten wordt uitgegeven.