Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Aanstaande zondag, 4 februari, is het ZWO-zondag ( Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). In de Oude Jeroenskerk gaat ds. de Loor uit Noordwijkerhout voor.

In de Buurtkerk is ds. Petra v.d. Burg voorganger en wordt muzikaal medewerking verleend door de Noordwijkse jongerenband Delight  https://www.facebook.com/delightnoordwijk/

 

 / https://www.delightnoordwijk.nl/