Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Leerhuis Noordwijk

Contactadres:           Koos van Tubergen

                               Oude Zeeweg 59 A

                               2202CJ  Noordwijk aan Zee

                               Tel.: 06 3054 1030

e-mail:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Programma 2022/2023

 

Donderdag

Onderwerp

Inleider

22 september 2022

“Oervloed en overvloed”, Bijbels spreken over schepping

Piet van Midden

20 oktober 2022

Gezamenlijke activiteit met PKN, Naardense Bijbel

 

Pieter Oussoren

10 november 2022

Die vreselijke Paulus”, hoe lastige teksten uit de Bijbel van vroeger nu te interpreteren.

Sam Janse

24 november 2022

“Jezus in Christendom en Islam”, Beeldvorming van Jezus in de eerste eeuwen na begin jaartelling

Eduard Verhoef

 

 

 

16 februari 2023

“Leven zonder oplossing”, de parabel van Job als levensles.

Ad van Nieuwpoort

23 februari 2023

“Als het nu eens zo is….”, op zoek naar woorden voor God en geloven

Henk Kroese

19 maart 2023, zondag

Gezamenlijke activiteit met PKN, bezoek Joods Museum in Amsterdam met een rondleiding.

 

 

23 maart 2023

“Mosje, Mozes, Moesa”, de man Gods in interreligieus perspectief

Leo Mock

30 maart 2023

"Evangelieverhalen lezen in de klankkast van de Thora"

Heleen Pasma

 13 april 2023

“Het uiteengaan van kerk en synagoge”, een proces van drie eeuwen.

Bart Jan Lietaert Peerbolte

 

 

 

Locatie: De Vinkenhof Achterzeeweg 1 2201, EM in Noordwijk, tenzij anders vermeld

Aanvang van de avonden: 20:00 uur, tenzij anders vermeld

 

Personalia

Dr. P. van Midden studeerde aan de VU en UA. Hij is docent aan de Tilburg University en geeft les in Bijbels Hebreeuws. Hij is predikant in de PKN en voorzitter van het Overlegorgaan Joden en Christenen. Elke dag schrijft hij een regeltje Bijbels Hebreeuws voor liefhebbers, zogenaamde eendagsvlinders.

Dhr. P. Oussoren is Nederlands predikant en  vertaler , met name van de Bijbel. Zijn Bijbelvertaling is bekend geworden onder de naam Naardense Bijbel. Hij studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht.

Dr. S. Janse is emeritus-predikant PKN, bijbelwetenschapper en publicist. Hij is gepromoveerd op Paulus en heeft verschillende boeken over geweld in de Bijbel op zijn naam staan.

Dr. Eduard Verhoef is theoloog en studeerde Semitische talen. Hij was gereformeerd predikant en ging daarna Arabisch studeren. Hij is islamkenner, Koranvertaler en auteur van “Uitleg bij de Koran”.

Dr. A. van Nieuwpoort is theoloog, predikant en publicist. Hij was predikant te Amstelveen en de Thomaskerk te Amsterdam. Hij was een van de initiatiefnemers van het project Zingeving Zuidas en oprichter van het ThomasTheater. Hij was predikant te Bloemendaal en voorzitter van De Nieuwe Bijbelschool. Sinds kort is hij predikant van de Haagse  Duinzichtkerk

Dhr. Henk Kroese is emeritus predikant van Protestantse Kerk in Nederland. Zijn laatste standplaats was Wijk bij Duurstede waar hij nog steeds woont.

Dr. L. Mock leerde in Israël aan een Talmoedhogeschool, studeerde Joodse geschiedenis aan de Bar-Ilan Universiteit en oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1999 doceert hij Rabbinica aan de vakgroep Hebreeuws ( UvA). Hij schreef verschillende boeken en columns over diverse Joodse onderwerpen en geeft cursussen en lezingen over Jodendom.

Heleen Pasma , sinds 1986 betrokken bij Kerk & Israël , woonde lang in Zeeland en was daar vrijwilliger in de
synagoge van Middelburg. Ook had zij preekbevoegdheid in de PKN, was docent Jodendom bij de Cursus
Theologische Vorming in Goes en gaf ze leiding aan leerhuizen.

Prof. Dr. B.J. Lietaert Peerbolte is hoogleraar Nieuwe Testament aan de V.U., gespecialiseerd in de geschiedenis van het vroegste christendom en het jodendom van dezelfde periode.

 

Korte beschrijvingen

“Oervloed en overvloed”, Bijbels spreken over schepping – Piet van Midden

In 2010 heeft Piet van Midden dit boekje geschreven. Daarin komen verschillende benaderingswijzen van het boek Genesis naar voren. Het gaat om het verschil in het geloof in de historische en wetenschappelijke betrouwbaarheid van de Bijbel en de inzichten in de wetenschap. Een thema dat steeds weer terugkomt , actueel blijft en aandacht verdient

 

Naardense Bijbel – Peter Oussoren

Pieter Oussoren komt vertellen over zijn werkwijze en achtergronden van zijn keuzes bij het vertalen van de Bijbel. Tijdens zijn studie bezocht hij het Citypastoraat Domkerk en kwam zo in aanraking met de zgn. Amsterdamse School die veel aandacht schonk aan de taalkundige kant van de Bijbel.

 

Die vreselijke Paulus – Sam Janse.

Voor veel mensen buiten en binnen de kerk is Paulus geen sympathieke figuur. Is hij niet die starre dogmatische fanaat die homo’s en vrouwen discrimineert? Deze discussie staat in een breder kader: hoe waarderen we meningen die in onze tijd afgekeurd worden, maar in vroeger eeuwen gemeengoed waren? Wie Paulus in het raam van zijn tijd leest krijgt een veel genuanceerder beeld van de apostel en komt uitspraken op het spoor waar we in onze tijd nog steeds mee vooruit kunnen. Voor veel christenen blijft de vraag van belang wat de betekenis van Paulus’ woorden voor ons is.

 

“Jezus in Christendom en Islam”, beeldvorming van Jezus in de eerste eeuwen van zijn leven – Eduard Verhoef.

Wie was Jezus? Door de eeuwen heen zijn er uiteenlopende Jezusvisies geweest. De eerste “Jodenchristenen” zagen Jezus als mens. Onder invloed van de Romeinse wereld werd Jezus steeds groter gemaakt. De Jezusvisie van |Mohammed lijkt beïnvloed door uitgeweken joden christenen in Arabië. Eduard Verhoef laat treffend zien hoe de beeldvorming van Jezus zich in de eerste eeuwen na zijn leven ontwikkelde langs verschillende sporen.

 

“Leven zonder oplossing”, de parabel van Job als levensles – Ad van Nieuwpoort.

De titel van het boek dat Van Nieuwpoort heeft geschreven is ontleed aan een boek van Miskotte : “Leven ! Zonder oplossing” dat gaat over het Bijbelboek Job.. In het Bijbelboek Job is Job een mens die alles verliest maar toch overeind blijft. Het lijden van Job wordt niet weggepoetst, opgelost of verklaard maar krijgt in de volle breedte taal. Het gaat niet om antwoorden maar om het stellen van de goede vragen. In tijden van corona kan dit ons wellicht helpen hoe onze levensweg te gaan.

 

“Als het nu eens zo is …..”, op zoek naar woorden over God en geloven – Henk Kroese

De bakens zijn verzet: wie nog voor het geloof uitkomt heeft met een toenemend aantal mensen geen gemeenschappelijke basis meer voor een gesprek over God. Ze verstaan ons niet. Gelovigen spreken hun taal niet en begrijpen niet zelden zichzelf niet….  Een nulpunt, zo ervaart Henk Kroese dat. Op dat punt aangekomen hebben tal van dichters hem geholpen.  Met behulp van gedichten vindt hij de weg terug in de wonderlijke, woeste en vaak weerbarstige wereld van geloven. Dichters verschaffen hem nieuwe taal om vreugde van  en worsteling met het geloof te verwoorden. Woorden voor God en geloven ..                                                          

 

Mosjé, Mozes, Moesa. De man Gods in interreligieus perspectief – Leo Mock.

Wetgever, profeet, religieus hervormer, bevrijder – dit zijn enkele typeringen die men op de Bijbelse figuur van Mozes zou kunnen plakken. Mozes is - ook in de moderne tijd – nog altijd iemand die mensen inspireert en intrigeert. Als centrale figuur in de Thora heeft Mosjé/Mozes zijn weg gevonden naar andere volkeren en culturen: het Christendom en de Islam. Zij hebben Mozes ook een belangrijke plaats in hun traditie gegeven en als bevrijder herkend. Ook al is Mozes bekend, hij blijft een bron van en een uitdagend thema voor de interreligieuze dialoog. Ook voor onze tijd !

 

Excursie: Joods museum in Amsterdam.

Samen op pad naar het Joods Museum om daar rondgeleid te worden door een deskundige gids die ons wijzer maakt op allerlei gebied van de Joodse godsdienst en het leven daaromheen. We gaan op een zondagmiddag dicht bij het Poerimfeest.

 

“Het uiteengaan van kerk en synagoge”, een proces van drie eeuwen – Bart Jan Lietaert Peerbolte.

Voor de geschiedenis van jodendom en christendom is de periode rond het begin van onze jaartelling van groot belang. De doorwerking ervan is tot vandaag voelbaar, een schurende relatie tussen joden en christenen. Hoe heeft het zover kunnen komen gezien het feit dat het christendom uit het jodendom is voortgekomen?

Zich ontwikkelende en veranderende groepen van volgelingen van Jezus, de invloed van Paulus. Israël dat twee oorlogen voert tegen de Romeinen en verliest.

Daarover en de gevolgen van deze ontwikkelingen voor o.a. de Messias verwachting komen aan bod.