Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

In de protestantse wijkgemeente Noordwijk is een werkgroep ‘Ontmoeting en bezinning’ actief die in samenwerking met de predikanten en kerkelijk medewerker voor elke seizoen een programma van activiteiten samenstelt.
Dit programma is soms gedeeltelijk opgehangen aan een jaarthema.
Er wordt naar gestreefd om elk jaar een programma met een breed aanbod te organiseren met o.a. de volgende rubrieken:

Ruimte voor bijbelse verhalen
Ruimte voor geloofsgesprek
Theater, film, kunst en literatuur
Muziek
Diaconaal en duurzaam
Meditatief
Filosofie
Ethiek
Activiteiten voor jongeren
Leerhuis Noordwijk

De werkgroep ‘Ontmoeting en bezinning’ organiseert meestal ook een of twee activiteiten per seizoen met het Leerhuis Noordwijk.

Helaas heeft het programma voor het seizoen 2020-2021 nagenoeg geen doorgang kunnen vinden wegens de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus.
In september 2021 zal er een nieuw en gevarieerd programma gepubliceerd worden voor het seizoen 2021-2022.