Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Jaarprogramma 2018/2019

voor de protestantse wijkgemeente Noordwijk

Het jaarthema van het komend seizoen is ‘Ervaar de ruimte’ en daarmee sluiten we nauw aan bij het zgn. ‘Spacejaar’ van de gemeente Noordwijk. Dat thema geeft ‘ruimte’ voor allerlei invalshoeken. We denken aan de kerkgemeenschap als een ruimte waar je jezelf mag zijn en waarin je mag ervaren dat God in zijn goedheid mensen in de ruimte zet. Maar we denken ook aan ‘ruimte voor de aarde’ en zo krijgt het jaarthema een ecologische invalshoek. Natuurlijk maken we graag ruimte voor iedereen die mee wil doen, wel of geen kerklid.

 

RUIMTE VOOR BIJBELSE BEZINNING

 Bijbelkring

De bijbelkring komt zes keer per jaar bijeen op maandagmorgen van 9.30 –11.00 uur in de consistorie (Koepel) van de Buurtkerk. In overleg met de deelnemers wordt er een bijbelgedeelte of bijbelboek gekozen en onder de loep genomen. Dat kan boeiende en leerzame gesprekken opleveren.  

Data en tijd: maandagochtend 24 september, 22 oktober en 26 november 2018 en 28 januari, 25 februari en 25 maart 2019. Aanvang 9.30 uur in de Buurtkerk

Leiding: ds. Petra van der Burg of ds. Simon Dingemanse

Aanmelding: dhr. Cees Admiraal, 071 3611208 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    

 

RUIMTE VOOR GELOOFSGESPREK 

 

Geloven@home 

Je staat midden in het leven met alle vragen en uitdagingen die daarbij horen en je wilt je geloof daarin mee laten doen. Waar haal je je inspiratie vandaan en welke keuzes maak je en waarom? De bijeenkomsten zijn thuis (roulerend) bij elkaar, met input van de predikanten. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van gedeelten uit In beweging blijven, de gemeente op reis met de middengeneratie, van Simon Dingemanse. 

Data en tijd: dinsdag 11 september, maandag 15 oktober en donderdag 22 november 2018. Dinsdag 8 januari, maandag 18 februari en donderdag 4 april 2019, van 20.00 – 22.00 uur. Als je zin hebt om mee te doen, stuur een mailtje naar Adrie en Wim Baalbergen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Opnieuw Geloven (met mogelijkheid om belijdenis te doen)

Je wilt graag met anderen over het geloof praten of je wilt meer weten over waar het in het christelijk geloof om gaat. In een cursus van vier avonden passeren er vier kernthema’s van het christelijk geloof en komen er allerlei wezenlijke vragen aan de orde. Leidraad voor de bijeenkomsten is het boekje Opnieuw Geloven, Kanttekeningen bij de geloofsbelijdenis, van W.R van der Zee. Na deze avonden heb je samen met anderen nagedacht over de vraag of en hoe een van de oudste christelijke geloofsbelijdenissen voor jou betekenis heeft. Als je daarna overweegt belijdenis te doen, dan kunnen er evt. nog wat bijeenkomsten of persoonlijke gesprekken volgen.

Data en tijd: donderdag 15 november en 6 december 2018. Donderdag 17 januari en 7 februari 2019 van 20.00 – 22.00 uur in De Vinkenhof.  

Leiding: ds. Petra van der Burg of ds. Simon Dingemanse

Aanmelding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Geloven binnen een liefdesrelatie

Het komt veel voor binnen een huwelijk of een andersoortige liefdesrelatie dat een van de partners gelovig is en min of meer kerkelijk betrokken en de andere niet. Je hebt elkaar lief, maar misschien is het moeilijk juist dit aspect van je leven goed met elkaar te delen. Misschien voel je je wel eens alleen staan en stuit je daar ook op bij de opvoeding van eventuele kinderen.

Het kan ook zijn dat je uit verschillende geloofstradities komt (bijvoorbeeld protestant en rooms-katholiek) en dat je daardoor zaken heel verschillend beleeft en soms de aansluiting bij elkaar mist. Wie bovenstaande herkent, vindt het misschien zinvol om daar een avond met anderen over te praten die in dezelfde situatie zitten.

Datum en tijd: dinsdag 15 januari, 20.00 uur in De Vinkenhof of op een gastadres bij iemand thuis.

Leiding: ds. Simon Dingemanse

Aanmelding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

GELOOFSOPVOEDING

 

Geloven met kinderen: vier avonden rond (geloofs)opvoeding

Als ouders wil je iets aan je kinderen meegeven. Als je je kind hebt laten dopen, heb je ook beloofd het geloof in de opvoeding te betrekken. Maar ook als je je kind niet hebt laten dopen, wil je het misschien wel graag met het geloof in aanraking brengen. De kerk denkt graag mee met ouders over de vraag hoe geloof een natuurlijke plaats in het gezin kan hebben. Ook zullen allerlei algemene opvoedingsvragen op deze avonden worden besproken. Veel ouders vinden het fijn om met elkaar van gedachten te wisselen over de omgang met hun kinderen en de kerkgemeenschap biedt daar graag ruimte voor. Er worden vier verschillende avonden aangeboden. Alle ouders die nog midden in de opvoedingspraktijk staan, zijn van harte welkom. Het accent ligt op de opvoeding van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. 

Data en tijd: donderdag 8 en 29 november 2018 van 20.15 – 22.00 uur

Plaats: Windkrachthuis. 

Donderdag 14 maart, 20.15 – 22.00 uur en donderdag 28 maart 2019 met een filmavond na een eenvoudige maaltijd van 18.30 – 22.00 uur (waarbij we evt. helpen een oppas te vinden voor uw kinderen)

Plaats: De Vinkenhof

Leiding ds. Simon Dingemans, ds. Petra van der Burg en Peter van der Beek

Aanmelding en opgave bij Peter van der Beek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de predikanten. 

 

RUIMTE VOOR VERLIES EN VERDRIET

 

In ons dorp en onze kerkgemeenschap leven veel mensen die kampen met een ingrijpend verlies of hebben daarmee te maken in hun naaste omgeving. Allerlei gevoelens, soms ongrijpbaar, spelen je dan parten. Je bent opeens in een land terechtgekomen waar je de weg niet kent en misschien ervaar je dat land als een eindeloze woestijn.

Ds. Petra van der Burg en ds. Simon Dingemanse zullen dit najaar verkennen of er behoefte is aan een gesprekskring van mensen die met ingrijpend verlies te maken hebben. In zo’n kring kun je wellicht samen verder komen in het begrijpen van wat er allemaal in je leven gebeurt na zo’n verlies. Als er minimaal vier mensen zijn die graag aan zo’n kring zouden deelnemen, dan zal deze in de periode januari-april 2019 georganiseerd worden en onder leiding staan van ds. Jaap Roosjen die veel ervaring heeft als pastor en psycho-therapeut.

Zij die belangstelling hebben voor deze kring kunnen zich alvast aanmelden bij een van beide predikanten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

THEATER, FILM, LITERATUUR EN MUZIEK

 

Theater: DIE IK BEN Kirsten Benschop 

Op woensdag 13 februari komt Kirsten Benschop met haar nieuwe theatersolo ‘Die Ik Ben’ naar Noordwijk. In deze voorstelling duikt Kirsten met de nodige (zelf)spot in het gangenstelsel van ons menselijk brein, een labyrint waarin je snel vastloopt en waaruit ontsnappen moeilijk (b)lijkt. Waarom doen we wat we doen en zeggen we wat we zeggen? Waarom vinden we het moeilijk om eerlijk en oprecht te zijn, naar onszelf en onze omgeving? Waarom verschuilen we ons maar al te graag veilig achter de muren van ons ego en doen we ons voor als iemand die we eigenlijk zouden willen zijn? Intussen voelen wij ons verre van gelukkig en dempen we onze onrust en eenzaamheid door te zoeken naar voortdurende afleiding of een bezoekje aan de zoveelste therapeut. ‘Die Ik Ben’ rekent af met dromen over morgen en mijmeren over gisteren. Want is het leven niet veel eenvoudiger als je de realiteit zoals die zich aandient, accepteert zoals die is? En is contact niet wezenlijker als je je gekend weet zoals je écht bent?

 

‘Die Ik Ben’ is een confrontatie met het ‘dikke ik tijdperk’ waarin we geneigd zijn steeds grotere burchten om ons heen te bouwen en waarin geluk een doel op zich lijkt te zijn geworden. Scherp en ontroerend. Verhalend en poëtisch. Warm én humorvol. Met zang en muziek. 

 

Over Kirsten Benschop: Kirsten Benschop brengt inspiratietheater waarin het gaat over het leven zelf. Spiritualiteit speelt vaak een rol. Grote onderwerpen weet ze klein te maken en brengt ze in haar voorstellingen voelbaar dichtbij. Met weinig middelen en met intens spel weet Kirsten een sfeer op te roepen die mensen raakt, inspireert en in beweging brengt. Na ‘Wie Stenen Losbreekt’, ‘Adempauze’ en ‘ Spiegeltijd’ is ‘Die Ik Ben’ haar 4e zelfgeschreven theatersolo waarin Kirsten zich laat horen en zien op een manier die we nog niet van haar kennen! Meer info: www.kirstenbenschop.nl

 

Datum en tijd: woensdag 13 februari, aanvang 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur en na de voorstelling napraten bij een glaasje sap of wijn.

Plaats: Zalencentrum De Vinkenhof

Aanmelding is fijn i.v.m. de catering: bij Simon Dingemanse  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gratis entree, maar wel het verzoek om een vrijwillige bijdrage

 

Vier filmavonden 

Als protestantse gemeente bieden we ook een filmhuis aan met films die te denken geven. Er worden filmrechten voor betaald en daarom is bij het bezoeken van de film een vrijwillige bijdrage welkom. De entree is gratis. Steeds is er na de film gelegenheid tot napraten bij een glaasje sap of wijn en wordt er een korte toelichting op de film gegeven om het gesprek erover te voeden.

 

 

Fill the void (ruimte en religieuze familietraditie)

De regisseur van de film ‘Fill the void’ (2012, 90 min.) is Rama Burshtein, een gelovige joodse vrouw die is opgegroeid in een chassidisch milieu. Deze film gaat ook over een chassidische familie en stelt de spanning tussen traditie en persoonlijke vrijheid aan de orde. Moeder Rivka wil dat haar dochter van achttien jaar, Shira, trouwt met haar veel oudere schoonzoon, nadat zijn vrouw, haar oudere dochter, in het kraambed is gestorven. De film geeft ons op een mooie en waarheidsgetrouwe wijze inzage in het joodse chassidische leven en biedt ook mooie beelden over het Purimfeest. Het geeft inzicht in de spanning tussen ruimte en loyaliteit binnen gezin en familie. De film won zeven Israëli Film Awards en een prijs op het filmfestival van Venetië.

Datum en tijd: woensdag 30 januari 2019, 20.00 uur, inloop met koffie en thee v.a. 19.30 uur

Plaats: Filmzaal in De Vinkenhof

Leiding: Simon Dingemanse

Aanmelding is handig: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

I, Daniël Blake (ruimte en bureaucratie)

Deze film van regisseur Ken Loach (2016, 100 min.) ging in première op het filmfestival van Cannes en won de Gouden Palm. Het gaat over de 59-jarige meubelmaker Daniël Blake in het noordoosten van Engeland die tijdelijk arbeidsongeschikt raakt en inkomen nodig heeft, maar vermorzeld wordt door de bureaucratie. Zijn eigen sores beletten hem niet om vanuit een sociale grondhouding te leven. Het is een film met humor en tragiek die tot nadenken stemt over de vraag in hoeverre je binnen de sociale regels en structuren van de maatschappij nog ruimte overhoudt om echt mens te blijven.  

Datum en tijd: woensdag 27 februari 2019, 20.00 uur, inloop met koffie en thee v.a. 19.30 uur

Plaats: Filmzaal in De Vinkenhof

Leiding: Simon Dingemanse

Aanmelding is handig; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

Literaire avond: De trooster van Esther Gerritsen 

In 2018 kwam van de auteur Esther Gerritsen de roman De trooster uit (211 p.). Het verhaal speelt zich af in een klooster gedurende de paasweek. De conciërge Jacob ontmoet een gast, staatssecretaris Henry Loman, die een ernstig vergrijp op zijn kerfstok heeft. Er treden allerlei verwikkelingen op in hun relatie, waarin de paasthema’s schuld, boete en verzoening een rol spelen. Deze roman maakt tegelijkertijd nieuwsgierig naar hoe de auteur zelf haar geloof beleeft.

Ds. Simon Dingemanse bespreekt deze roman op een avond in de veertigdagentijd en gaat daarbij in gesprek met de deelnemers. Wel is nodig dat iedereen die meedoet de roman heeft gelezen en bij zich heeft, zodat er ook samen passages uit gelezen kunnen worden.

Datum en tijd: woensdag 10 april 2019, 20.00 uur

Plaats: Pastorie Oranje Nassaustr. 34 of bij een gastadres 

Leiding: ds. Simon Dingemanse

Aanmelding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Muziek

Als u graag zingt, kunt u lid worden van het Protestants Kerkkoor en zingen bij het Vesperkoor is ook een mogelijkheid. Daarnaast zijn er dit seizoen drie muzikale activiteiten die er uitspringen:

 

 

Gelegenheidskoor

Wanneer u van zingen houdt, maar uw agenda het niet toelaat om lid te worden van een koor, is het voor u misschien een mooie kans om deel te kunnen nemen aan het gelegenheidskoor.

Op een zaterdagmorgen komen we als gelegenheidskoor bij elkaar om samen twee delen van het Gloria van Vivaldi in te studeren. Deze morgen wordt afgesloten met een klein lunchconcert, waarin dit ten gehore wordt gebracht. 

Datum en tijd: zaterdag 25 mei, 9.30 – 13.00 uur

Plaats: Oude Jeroenskerk

Leiding: Jaco van Leeuwen

Aanmelding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Cantatedienst

De Oude Jeroenskerk leent zich uitstekend voor klassieke koormuziek en we zijn in de gelukkige omstandigheid dat ook musici graag in deze eeuwenoude kerkruimte spelen. Op 7 april 2019 zal in de kerkdienst van 10.00 uur de Bachcantate Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (BWV 106) klinken. Medewerking wordt verleend door het Leids Cantate Consort o.l.v. Johannes Gierl m.m.v. solisten.

 

MEDITATIEF

 

Christelijke meditatie

We leven in een hectische samenleving. Velen zoeken naar balans en kalmte, maar dat valt niet altijd mee: je gedachten blijven doormalen in je hoofd, terwijl je juist graag tot rust wilde komen. Meditatie kan daar bij helpen. Mediteren doen mensen al spontaan wanneer ze aandachtig aanwezig zijn en oog en oor hebben voor al wat zich aandient. Meditatie kun je ook beoefenen. Dan neem je er de tijd voor en ga je zitten in een geschikte ruimte of op een plek ergens buiten. In een serie van acht bijeenkomsten van anderhalf uur oefenen we de meditatieve grondhouding. Gebedsmomenten, stilte, luisteren naar muziek, concentratie op onze adem helpen om te verstillen en in contact te komen met de diepere dimensie van de goddelijke levensbron. Velen ervaren dat regelmatige meditatie een krachtig hulpmiddel is om helder en betrokken in de wereld te staan. 

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor beginners en gevorderden. De avonden kunnen los van elkaar worden gevolgd. Het verdient voorkeur om mee te doen aan de hele cyclus.

Data en tijd: woensdagavond 19 september, 17 oktober en 14 november, 12 december 2018. Woensdagavond 16 januari, 20 februari, 15 mei en 19 juni (op het strand) 2019  van 19.45 -21.15 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur.

Plaats: De Vinkenhof

Leiding ds. Petra van der Burg, aanmelding: Marjanne Sipma, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  

Iconen schilderen

Franciscus van Assisi ( 1181 – 1226), een bekende heilige in de katholieke traditie, had een bijzondere houding ten opzichte van de schepping. Hij leefde in harmonie met mensen, planten, dieren en sprak met hen als ‘broeders’ en  zusters’. Dat is een vaardigheid die we in deze tijd wellicht zijn kwijtgeraakt. In een serie van 12 ochtenden gaan we aan de slag om een specifieke icoon van Franciscus te maken waarin iets zichtbaar is van de relatie van Franciscus met de natuur. Het past mooi in de ecologische invalshoek van het jaarthema: Ruimte voor de aarde. Icoonschilderen is een meditatieve bezigheid. Elke sessie begint met een icoongebed, daarna een korte overdenking of meditatie. Dan pas gaan we aan het werk. Gewenst is stilte en rust tijdens het schilderen. Er is een korte pauze als onderbreking waarin men kan bijpraten en koffiedrinken. Het is de bedoeling dat in de paasvieringen aandacht wordt besteed aan de iconen. Omdat de cursus plaatsvindt onder professionele begeleiding en er materiaal gebruikt wordt, zijn er kosten aan verbonden die echter zo laag mogelijk zijn gehouden. Als deze kosten een bezwaar zijn, is er vertrouwelijk overleg mogelijk over een gereduceerd tarief. 

Data en tijd: de woensdagochtenden van 16 januari t/m 10 april 2019 van 9.30 – 12.30 uur

Plaats: atelier familie Tavenier, Bronckhorst 41 (met evt. uitwijk naar De Vinkenhof)

Kosten: 325 euro (incl. 100 euro materiaalkosten en koffie en thee)

Leiding: Daniel en Carolien Tavenier.

Aanmelding: Daniël Tavenier, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 071 3616280

 

Het leven van Franciscus van Assisi 

Daniël Tavenier vertelt over het leven van Franciscus van Assisi aan de hand van de fresco’s van Giotto en Joop Beenakker vertelt over zijn pelgrimage naar Assisi waar hij een klein boekje over geschreven heeft. Deze avond sluit mooi aan bij de cursus Iconen schilderen, maar staat verder op zichzelf en is natuurlijk open voor iedereen.

Datum en tijd: dinsdag 19 maart 2019, om 20.00 uur.

Plaats: Buurtkerk (of De Vinkenhof)

Leiding: Daniël Tavenier en Joop Beenakker

Aanmelding is handig: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

Open synagogedienst

Ongeveer een keer per maand wordt er een Open Dienst gehouden ergens in het land, onder leiding van rabbijn Tamarah Benima, met ondersteuning van Alexander de Vries als chazzan. De Open Diensten zijn bedoeld om niet-Joden en Joden voor wie de sjoeldrempel te hoog is, te laten ervaren hoe het is op vrijdagavond in de synagoge. Heel veel mensen hebben namelijk belangstelling voor het Jodendom. Ze lezen boeken over het Jodendom en/of van joodse schrijvers, kijken documentaires en joodse films, gaan naar lezingen en concerten met joodse muziek, reizen naar Israel, maar meedoen met het joodse leven – hoe beperkt ook – is nauwelijks mogelijk. Vandaar de Open Diensten. Zij geven de mogelijkheid om mee te doen: gebeden en liederen zingen in het Hebreeuws, luisteren naar een derasja (‘preek’), het ervaren en zelf zeggen van berachot (zegenspreuken), en na de dienst nasjen (koffie, thee, wijn, lekkernijen) en gezelligheid.

De vrijdagavonddienst wordt gedaan zoals bij de Jewish Renewal gemeente Beit HaChidush (Amsterdam). Zonder concessies (want het is geen educatief project), maar met de uitleg die noodzakelijk is om zich niet verloren te voelen met al dat nieuwe en ongebruikelijke. 

Opzet van de avond

19.00: inloop met koffie, thee en lekkernijen

19.30 – 20.30: Kabbalat Sjabbat-dienst / vrijdagavonddienst

20.30 – 22.00: kiddoesj, met zegenen van de Sjabbat, wijn en brood; en met lekkernijen en gezelligheid

Deze activiteit wordt samen met het Leerhuis georganiseerd dat dit seizoen haar 50-jarig jubileum viert

Datum en tijd: vrijdag 17 mei 2019, 19.30 uur, inloop v.a. 19.00 uur 

Plaats: Oude Jeroenskerk

Aanmelding: Ko Heijboer  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  Simon Dingemanse Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sobere maaltijden veertigdagentijd 

Veel mensen proberen in de veertigdagentijd als voorbereiding op het paasfeest iets aan vasten te doen en wat soberder te leven. Waarom zouden we daar niet een wekelijkse ontmoeting rond een eenvoudige maaltijd aan kunnen verbinden? Voor een vrijwillige bijdrage kom je een sobere maaltijd eten, die door onze kok Joke van Ommen vaak naar bijbels recept is klaargemaakt. Je deelt met elkaar en komt tot een goed gesprek met een tafelgenoot aan de hand van een thema dat je wordt aangereikt. Na het eten is er een korte veertigdagenvesper met hetzelfde thema: stilte, een paar liederen, een lezing, een korte overdenking. Zo ben je met anderen samen op weg richting Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en paasmorgen.

 

Data en tijd: elke woensdag in de veertigdagentijd, te beginnen op Aswoensdag 6 maart 2019

Maaltijd om 18.00 uur, vesper om 19.00 uur. 

Plaats: De Vinkenhof

Leiding: door de verschillende voorgangers die onze gemeente rijk is. 

Aanmelding: ds. Simon Dingemanse  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  t. 3645206  

 

FILOSOFIE

 

Filosofiekring

In de filosofiekring van dit jaar gaan we voort met het lezen van De Geest uit de Fles van een van de meest spraakmakende Nederlandse filosofen, Ger Groot. In het nieuwe seizoen komen we terecht bij filosofen die leefden en werkten in de 20e  eeuw. We gaan het hebben over Camus en Sartre, over Levinas en Foucault en Ricoeur. Ger Groot laat zien hoe die moderne filosofie tot in de poriën van onze westerse samenleving en cultuur is doorgedrongen. In de moderne filosofie wordt, volgens Groot, de plaats en het bestaan van God ter discussie gesteld. De mens als het middelpunt van alle denken en doen, komt in zijn plaats te staan. We zullen zien hoe die centrale plaats, die de mens zichzelf heeft toegedicht in de nieuwe filosofie ook weer wordt betwist en hoe God schoorvoetend weer terugkeert in het moderne denken, maar op een totaal andere manier dan voorheen. Het boek is geïllustreerd met talloze afbeeldingen, fotos’en tekeningen en verwijzingen naar de website www.degeestuitdefles.com, waar allerlei beeld- en geluidsfragmenten te vinden zijn. 

Ook degenen die het vorige seizoen gemist hebben, kunnen gemakkelijk instappen. Op de eerste bijeenkomst zal de inleider een korte inleiding geven op de stof die reeds behandeld is.     

Eerste avond: Dinsdag 18 september.

Stof voor de eerste avond: (nogmaals) Inleiding, blz. 11 – 24 en Hoofdstuk 14, Kierkegaard, Camus 

Plaats: De Vinkenhof . 

Aanmelden: ds. Ad van Houwelingen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., t. 3618521                                   

 

ETHIEK

 

Voltooid leven 

Momenteel is er in de politiek en in de samenleving volop discussie over de thematiek van ‘Voltooid leven’. Er zijn ouderen die graag hun leven beëindigd zien, omdat ze hun leven voltooid achten. Hoe begrijpelijk soms ook, deze wens roept ook vragen op. Kan voltooid leven een reden zijn voor euthanasie of hulp bij zelfdoding? En wat is voltooid leven eigenlijk? Voor- en tegenstanders hebben natuurlijk hun eigen argumenten en in de politiek is het debat hierover voorlopig nog niet in een eindstadium.

Samen met het Leerhuis, dat in het seizoen 2018-2019 haar 50-jarig jubileum viert, wordt er een avond aangeboden met twee sprekers die zich in het debat hierover hebben gemengd en zich stevig verdiept hebben in de vragen rond dit thema: Paul van Tongeren, hoogleraar wijsgerige ethiek te Nijmegen en we hopen ook Els van Wijngaarden te kunnen boeken die op dit thema is gepromoveerd. Voor de pauze zullen zij ieder hun visie geven en na de pauze is er gesprek mogelijk tussen beiden en met interactie uit de zaal.

Datum en tijd: donderdag 21 februari 2019 om 20.00 uur, inloop met koffie en thee v.a. 19.30 uur 

Plaats: De Vinkenhof

Aanmelding: Ko Heijboer  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  Simon Dingemanse Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN

Voor de kinderen en jongeren is er dit jaar een programma met allerlei activiteiten. Kijk af en toe op je app, de Instagram en Facebook van Windkracht Jong en niet te vergeten de Jeugdpagina van Kerkwijzer. Dit seizoen heeft WindkrachtJong ook een eigen flyer, daar vind je nog meer gezellige en inspirerende activiteiten aan. 

 

Jeugdkapel

Op zondagochtend tijdens de kerkdienst is er komend seizoen bijna maandelijks Jeugdkapel voor de tieners. Jullie starten in de kerk en gaan vervolgens verder met een eigen, op maat gemaakte, viering. De eerste keer Jeugdkapel is op 23 september in de Buurtkerk.  

 

Catechese 

Het is van onschatbare waarde om kinderen van jongs af aan vertrouwd laten worden met de bijbelverhalen en rituelen van de kerk. Daarom bieden wij maatwerk voor de verschillende leeftijdsgroepen. De jeugdwerker en de dominees geven dit seizoen de catechese. Per keer kan de samenstelling wisselen. Opgeven kan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de app.

 

 

Kindercatechese 

Op twee momenten in het seizoen verkennen we met elkaar de eeuwenoude rituelen van de doop en van het Heilig Avondmaal. Deze twee middagen zijn speciaal voor de jonge kinderen én, als ze in de gelegenheid zijn, hun ouders.  

Voor wie: kinderen van 6-8 jaar oud

Wanneer en waar:

Thema Doop: woensdag 10 oktober, 16.00 – 17.00 uur, Oude Jeroenskerk, Voorstraat 8

Thema Heilig Avondmaal: woensdag 6 februari, 16.00 – 17.00 uur, Buurtkerk, Hoofdstraat 10

 

 

Basiscatechese 

Het woord verklapt het al: in deze bijeenkomsten komt de basis van het christelijk geloof aan bod: Wat geloven wij eigenlijk? Hoe is een kerk georganiseerd? Speciaal voor de bovenbouw-kids van de basisschool.

Voor wie: kinderen van 9 – 12 jaar. 

Waar: Windkrachthuis, Hoofdstraat 8 

Data: we werken in twee blokken. Één blok voor Kerst en één blok in 2019

Blok 1: dinsdag 30 oktober, 6 & 13 november, 19.00 – 20.00 uur 

Blok 2: dinsdag 26 maart, 2 & 9 april, 19.00 – 20.00 uur 

 

Tienercatechese

Na al die basisinformatie is het tijd voor het echte werk: We stoeien met begrippen als Triniteit: zijn God, Jezus & de Heilige Geest één? Of: hoe kun jij handen en voeten aan geloven geven? 

Voor wie: tieners van 12 – 18 jaar 

Waar: Windkrachthuis, Hoofdstraat 8 

Wanneer: We werken dit seizoen in blokken. 

Blok 1: maandag 24 september, 1 & 8 oktober, 19.00 – 20.00 uur 

Blok 2: dinsdag 30 oktober, 6 & 13 november, 20.00 – 21.00 uur 

Blok 3: dinsdag 15, 22 & 29 januari, 19.00 – 20.00 uur 

Blok 4: dinsdag 26 maart, 2 & 9 april, 20.00 – 21.00 uur

 

LEERHUIS NOORDWIJK

Onder de rubrieken Ethiek en Meditatief staan al twee avonden uitgebreid vermeld die de protestantse wijkgemeente samen met het Leerhuis organiseert. Maar daarnaast heeft het Leerhuis het hele seizoen interessante avonden te bieden. Voor het bedrag van 40,00 euro kan men voor het hele seizoen inschrijven, maar men kan ook een afzonderlijke leerhuisavond bezoeken voor het tarief van 7,00 euro. Deze tarieven zijn nodig, omdat sprekers natuurlijk betaald moeten worden. De avonden zijn de volgende:

 

18 oktober 2018, 20.00 uur: Jezus, een mensenleven. Gastspreker: Cees den Heyer

1 november 2018, 20.00 uur: Abrahamitische oecumene. Gastspreker: Gé Speelman 

15 november 2018, 20.00 uur: Leven wij in Apocalyptische tijden? Gastspreker: Anton Wessels

29 november of 13 december 2018, 20.00 uur: Job. Gastspreker: Ad van Nieuwpoort

17 januari 2019, 20.00 uur: Voor een nieuw begin; de agenda van Genesis. Gastpreker: Maarten den Dulk

31 januari 2019, 20.00 uur: Humor in Tenach en Joodse traditie. Gastspreker: Leo Mock

14 februari 2019, 20.00 uur: Volwassen geloven en denken; een oproep tot universele menselijkheid. Gastspreker: Dirk van de Glind

Bovenstaande avonden vinden allemaal plaats in CBS Wakersduin, Oranje Nassaustraat.

 

Drie jubileumavonden:

21 februari 2019, 20.00 uur, De Vinkenhof: Voltooid leven. Gastsprekers: Paul van Tongeren en wellicht Els van Wijngaarden.  (i.s.m. protestantse wijkgemeente)

In maart 2019 (datum nog niet bekend), 20.00 uur, Maria ter Zeekerk: Dichtbij het onuitsprekelijke, het verlangen naar mystieke traditie. Gastspreker: Martien Brinkman. (i.s.m. Palliam)

17 mei 2019, 19.00 uur: Open Synagogedienst, Oude Jeroenskerk met Tamarah Benima (i.s.m. protestantse wijkgemeente)

Aanmelding: Ko Heijboer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.