Werkgroepen

In de Protestantse gemeente Noordwijk zijn enkele werkgroepen actief:

Werkgroep Communicatie

Deze werkgroep heeft als doel communicatie binnen en buiten onze kerkelijke gemeente te bevorderen.

In de werkgroep zitten: Matthijs van der Meulen (webmaster) en Jacob van der Meulen (techniek website), Herman Gerritsen (Wijk Ichthus), Marjanne Sipma (redactie Kerkwijzer) en Corrie van Hoek (voorzitter).

Een overzicht van communicatiemiddelen is weergegeven in het Communicatieprotocol waarin de doelstelling, procedure, contactpersonen en relevante emailadressen zijn weergegeven.

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan kunt u mailen naar .

Klik hier om het communicatieprotocol te downloaden