Kinderkerk

Voor de kinderen tot 12 jaar voorzien wij bij iedere reguliere dienst op zondagmorgen in de Kinderkerk. Een aantal vrijwilligers in onze beide kerken geeft dan vorm en inhoud aan een Bijbelverhaal en/of creativiteit achter in de kerk of in een aparte ruimte.

Ook als er geen kinderen zijn, is er een kindermoment. De dienstdoende predikant maakt bij de dienst van het Woord een kort praatje, eventueel met de aanwezige kinderen. Dat moment wordt de week erop vertoond op de website en op Facebook, zodat het (nog eens) bekeken kan worden.