Jeugdraad

De jeugdraad komt vijf keer per jaar bij elkaar en bestaat uit de jeugdouderlingen, de jeugddiaken, de jeugdwerker en vertegenwoordigers van alle jeugdactiviteiten. Er worden ervaringen uitgewisseld en zaken op elkaar afgestemd. Ook worden er thema’s rondom jeugd en jeugdwerk besproken.