Orgels

Orgel Oude Jeroenskerk

Het orgel in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk is gebouwd in 1840 door de Amsterdamse orgelmaker Hermanus Knipscheer II.
De familie Knipscheer omvatte drie generaties orgelbouwers. Na restauraties in de jaren 1904 en 1950 (resp. door de orgelbouwers G. van Leeuwen en W. van Leeuwen Gzn.) vond in het jaar 2000 de laatste restauratie plaats, uitgevoerd door de firma Flentrop uit Zaandam. De in de loop der jaren verdwenen onderdelen, zoals klavieren, pijpwerk van een aantal registers en windkanalen werden gereconstrueerd. Achter de hoofdkast verrees een nieuwe kast met daarin de windvoorziening (2 grote spaanbalgen) en het pedaalpijpwerk. Het orgel is weer op de originele plaats gezet (vanwege een verplaatsing in 1950) en geschilderd in een zware zandsteenkleur. Snijwerk en pijplabia zijn opnieuw voorzien van bladgoud. Sinds het orgel weer in oude luister is hersteld, wordt het veelvuldig gebruikt in kerkdiensten en bij concerten. Het orgel is breed inzetbaar en de klank wordt door alle kenners geroemd. De uitstekende akoestiek van de kerk draagt ook veel bij tot de klankrijkdom. Het orgel heeft 22 registers, verdeeld over 2 klavieren en pedaal.

Meer informatie vindt u op www.knipscheerorgel-noordwijk.nl

U kunt hieronder het Knipscheer-orgel horen:

Variatie 5 uit Sonate 5 van C.P.E. Bach door Jaco van Leeuwen

Variatie 7 uit Sonate 5 van C.P.E. Bach door Jaco van Leeuwen

Psalm 8 door Jaco van Leeuwen

Fragment uit Concerto J.G. Walther door Jaco van Leeuwen

Fragment uit Sonate 2 A.G. Ritter door Jaco van Leeuwen

Orgel Buurtkerk

Het orgel in de Buurtkerk te Noordwijk aan Zee is in aanleg het oudste orgel van Noordwijk. Het is oorspronkelijk in 1782 gebouwd door de Belgische orgelmakers Van Peteghem voor de schuilkerk “Het Stadhuis van Hoorn” (RK) in Amsterdam. Orgelbouwer M. Vermeulen plaatste het orgel in 1910, na een aantal aanpassingen, in de Gereformeerde Kerk in Noordwijk aan Zee. In 1951 bouwde J.C. Sanders een nieuw orgel in de rijk gedecoreerde oude kast, met gebruikmaking van enkele oude onderdelen. Zo zijn de frontpijpen nog uit de 19e eeuw. De kast is toen ook wit geschilderd (oorspronkelijk was deze onbeschilderd). Het overgrote deel van het pijpwerk is uit 1951. In 1979 en 1997 vonden nog werkzaamheden plaats door resp. Jac. van der Linden en W.N. de Jongh uit Lisse. Het orgel bezit 21 registers op 2 klavieren en pedaal.

Koren

In Noordwijk is het niet de gewoonte om de kerk uit te gaan zonder gezongen te hebben. Kerkmuziek is een wezenlijk onderdeel van de vieringen. De gemeente zingt liederen uit de schat der eeuwen. Een kleine greep hieruit:

Psalmen (ook in nieuwere versies), maar ook liederen van bijv. Luther of Gerhardt, Engelse hymns en van recentere datum liederen van bijv. Oosterhuis of Sytze de Vries. Regelmatig klinkt er muziek uit Taizé (er zijn zelfs speciale Taizé-vieringen). Bij de kerkmuziek speelt het orgel (incidenteel de piano) een rol, maar met regelmaat ook het kerkkoor, het vesperkoor en de cantorij. Deze zingen in wisselzang met de gemeente, maar er klinken ook koorwerken vanaf de 16e eeuw tot en met de 21e eeuw. Af en toe is er ook medewerking van instrumentalisten en vocalisten, zoals koperblazers op Pasen/Pinksteren, het familieorkestje van de Duindams; ook de instrumenten dwarsfluit, viool en hobo zijn te horen, alsmede zang door Vocaal Kwartet Nomen Nescio (w.o. Herma van Piekeren en Regina van Leeuwen).

Muziek in de kerk

De beide monumentale kerken van Noordwijk, de Oude Jeroenskerk en de Visserskapel (deze laatste is sinds december 2019 geen eigendom meer van de protestantse wijkgemeente), zijn gebouwen met een zeer goede akoestiek. De eerstgenoemde kerk wordt door kenners hierom geroemd. Het is dus niet verwonderlijk dat de kerk niet alleen voor de diensten, maar ook voor het geven van concerten wordt gebruikt. Daarvoor is een stichting opgericht (de Stichting Muziek in Jeroen), die -sinds het gereedkomen van de restauratie van het Knipscheer-orgel in 2000- gedurende het hele jaar concerten organiseert in de Oude Jeroenskerk. Zo is er o.a. een winterserie, een lunchconcertserie (in mei) en een serie orgelconcerten door gerenommeerde organisten in de zomermaanden. Zie voor meer informatie www.muziekinjeroen.nl