Jeugddiensten

Kliederkerk

Kliederkerk is een laagdrempelige vorm van kerk-zijn, waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. We ontdekken en vieren samen in Noordwijk in de Kliederkerk op zondagmorgen 10:00 uur. We hopen, dat eens per jaar te doen in samenwerking met Windkracht en betrokkenen.

Kliederkerk is echt een viering om samen heen te gaan: Kinderen, ouders, grootouders, leerlingen, juffen en meesters, iedereen. Knutselen, workshops, verhaal, vrolijke muziek: Kleurrijk voor iedereen!

 

Theaterdienst en/of andere creatieve interactie

De afgelopen jaren maakte we al interactief en creatief kennis met kindertheatergezelschappen, zoals Simon & Zo. Op zondag 8 oktober a.s. maakt Simon & Zo weer hun opwachting, in de Oude Jeroenskerk om 10:00 uur.

Ze spelen dan interactief “De barmhartige baviaan”.

Simon & Zo en theater van ander gezelschappen brengen op laagdrempelige, aansprekende, komische en interactieve wijze Bijbelverhalen onder de aandacht, voor m.n. de basisschooljeugd, maar uiteraard is iedereen welkom. Ook de  Noordwijkse (PC) scholen worden uitgenodigd.

 

Jongerendienst: Lighthouse op zondagmorgen

Iedere eerste zondag van de maand komen we om 16:00 uur samen op de GJV-zolder. Lighthouse reikt verder dan de GJV-zolder. We vieren minimaal eens per jaar een zondagse eredienst in één van onze kerken. De ingrediënten zijn Lighthouse, maar we pakken op wat grotere schaal uit. We zijn daarin creatief en interactief. Zo hebben we al een aantal maal gebruik gemaakt van de mentimeter.

 

Overstapdienst

Zit je in groep 8 en ga je na de zomer naar de middelbare school? Ieder jaar staan we daar eind juni/begin juli bij stil in de Overstapdienst. De overstappers en hun families staan dan centraal in deze laagdrempelige en kleurrijke dienst op zondagmorgen, waarin het thema overstap centraal staat.

 

Hoogtijdagen

In september vieren we het begin van het seizoen. In de kerkdienst op zondagmorgen is er ook bijzondere aandacht voor de jeugd. Dit jaar zal de PG Noordwijk al op zaterdag starten met een BBQ, waar uiteraard iedereen welkom is.

Bijzondere diensten worden op de jeugdpagina’s al onder de aandacht gebracht. Op hoogtijdagen, zoals Kerst, Palmpasen en Pasen wordt de jeugd ook creatief betrokken. Zo maken we in we op één van de Adventszondagen Kerststukjes, waarvan we een deel verkopen voor een goed doel. Met Palmpasen maken we Palmpasenstokken.