Activiteiten

Binnen de mogelijkheden wat kan en verkennend wat nog meer kan, willen het Jeugdplatform en betrokkenen voor de kinderen en jongeren aan een kleurrijk programma met allerlei activiteiten vorm en inhoud geven. Zo hopen we samen te kunnen vieren met jong en oud in de verschillende diensten en catechese te kunnen geven. Daarover wordt uitgebreid op de jeugdpagina van de website bericht.

We hopen dat we leerzaam en in gezelligheid bijeen kunnen komen in activiteiten als Sirkelslag (de Kidsversie wonnen we in 2022!), Paaschallenge, Kerststukjes en Palmpasenstokken maken en een leerzaam en gezellig catechese-uitje, maar ook met het Paasgroeten schrijven aan gevangenen i.s.m. de Diaconie. En, niet te vergeten het jaarlijkse Graceland Festival in augustus. Ook hechten wij waarde aan het contact met de GJV, Windkracht, scholen en het jeugdwerk van wijk Ichthus en het op weg gaan met (groot) ouders.

En zo zullen er meer activiteiten zijn, waarin wij samen uitdagend op weg mogen gaan. Volg de berichtgeving goed! Dat kan via de Jeugdpagina van Kerkwijzer, de website, Facebook, verschillende appgroepen, de aankondigingen in de kerk en de Zondagsbrief, straks de kerk-app, enzovoorts. “Kom mee!”