Lighthouse

Lighthouse is opgestart vanuit het Jeugdwerk en geeft juist vorm en inhoud aan vieringen voor jong en oud. Op de eerste zondag van de maand 16:00 uur vieren we in de loungebanken op de GJV zolder laagdrempelig, met muziek van Delight en ontmoeten we elkaar. We zingen aansprekende liederen, zoals uit Opwekking en soms uit de Top2000. En je kunt ook zelf liederen aandragen. Interactief staat er een thema centraal. Na de viering -zo rond de klok van 5- ben je, als je kunt en wilt, uitgenodigd voor de maaltijd.

Lighthouse is groeiend en bindt. Ook in de reguliere diensten op zondagmorgen willen wij daarbij stil staan. Voor de eerste zondag middag van de maand 16:00 uur is iedereen uitgenodigd op de gezellige GJV-zolder voor ontmoeting en inspiratie!