Diaconaat

Helpen, waar geen helper is, helpen uit barmhartigheid: Dat is diaconaat. We willen juist de jeugd bewust maken, dat we niet alleen in woord, maar ook in daad mogen omzien naar de geziene en ongeziene ander. De Diaconie en het Jeugdplatform trekken samen met elkaar op met vertegenwoordiging van de Diaconie in het Jeugdplatform en door het organiseren van  activiteiten en spontane initiatieven. Sinterklaas heeft een lijn met de Diaconie en kan op aanvraag met zijn assistenten ingehuurd worden voor  bezoekjes aan huis rond 5 december. De opbrengst gaat naar een goed doel. In de Veertigdagentijd schrijven we Paasgroeten aan gevangenen. Er wordt verteld over het bezoek aan gevangenen vanuit de kerk, er worden kaarten aan hen geschreven en er wordt gezellig met elkaar gegeten. En, zo is er meer ruimte voor diaconale acties.