Jeugdagenda

Specifiek

Voor de specifieke agenda verwijzen wij naar de onze Facebookpagina “Jeugd PKN Noordwijk”, de maandelijkse rubriek “Jeugd” in Kerkwijzer en de wekelijkse Zondagsbrief.

Ook via de catechese, Lighthouse -en ouderapps houden we de lijnen kort.

 

Globaal overzicht

Diensten van jong en oud: In de herfst, Eerste Advent, de Veertigdagentijd, in het voorjaar en de overstapdienst voor groep 8 begin zomer.

Lighthouse: Nagenoeg iedere eerste zondag van de maand 16:00 uur op de GJV-zolder

Kinderkerk: Iedere reguliere dienst met een Kindermoment vooraf, dat ook is terug te zien.

Hoogtijdagen: Met Kerst, Pasen, Palmpasen en op Startzondag is er speciale aandacht voor de jeugd.

Diaconaat: Er zijn verschillende diaconale activiteiten, zoals het Paasgroeten schrijven aan gevangenen in de Veertigdagentijd.

Catechese: Van de herfst tot in de Veertigdagentijd en mogelijk bijzondere catecheses (zoals een uitje) tijdens of na die periode.

GJV: Iedere vrijdagavond in het seizoen en andere activiteiten daarom heen.

Activiteiten: Interactief spel met Sirkelslag, Kerststukjes maken in de Adventtijd, Palmpasenstokken maken, Paaschallenge, Eindexamenactie, mee naar het Graceland Festival in de loop van augustus en ruimte voor andere en spontane activiteiten door heel het seizoen.