Contact

Kerkelijk Bureau

Voor het doorgeven van verhuizingen, geboorte en overlijden:

Achterzeeweg 1, 2201 EM Noordwijk, tel. 071-3616402

De vrijwilligers van het kerkelijk bureau zijn op dinsdag en vrijdagmorgen tussen 9 en 12 uur aanwezig. Wel is het goed om voor de zekerheid even te bellen.

Predikanten

Ds. S.J. Dingemanse
van Struykstraat 1, 2203 HC Noordwijk, tel: 06-48201624

Ds. F.J.M. de Vries Bouwstra
Oranje Nassaustraat 34, 2201 TL Noordwijk, tel: 071-3411350

Pionierspredikant:
Ds. A. Wicke
Egelantierstraat 75, 2565 XJ Den Haag, tel: 070-3316432, mob 06-16395486

Twitter: @elziax
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag
Telefonisch spreekuur: ma/di/do 10-11 uur en vr 14-15 uur

Kerkelijk medewerker ouderenpastoraat en Jeugdwerker

Joost de Bruijn
Meloenstraat 14, 2321 GZ  Leiden, tel: 06 – 53679264

U kunt onder de rubriek ‘Omzien naar mensen’ nader kennismaken met de predikanten en de kerkelijk medewerker.

Kerkenraden en colleges

Algemene Kerkenraad
scriba: J.J. Tiggelaar
Jan van Kanhof 35, 2202 VL Noordwijk, tel. 071-3616900

Scribaat Protestantse Wijkgemeente Noordwijk

College van Diakenen
mw Ingrid Christophersen
Zeestraat 64, 2201 KJ Noordwijk, tel. 071-3620526

penningmeester: Fred Amperse
Biezenland 41, 2201 JZ Noordwijk, tel.: 071-7114952

College van Kerkrentmeesters
secretaris: Th. Passchier
Boekerslootlaan 3, 2201 BT Noordwijk, tel. 06-18521565

penningmeester: Albert Spaanderman
Wilgenrand 14, 2203 NH Noordwijk, tel.: 071-3616353

Vertrouwenscommissie
Wendela van Zomeren, tel: 071-3623026
Petra Plug-Koesveld, tel: 06-30117193

Kerkgebouwen

Oude Jeroenskerk
Voorstraat 44, 2201 HW Noordwijk, tel. 071-3611728
beheerder: mevrouw W.G. Langbroek-Cramer, tel. 0252-729001 / 06-53630270

Buurtkerk
Hoofdstraat 10, 2202 GD Noordwijk
coördinator kostersteam: Dhr. Jan Hoek, tel. 06-52141966

Andere gebouwen

Kerkelijk Zalencentrum De Vinkenhof
Achterzeeweg 1, 2201 EM Noordwijk
beheerder / afspraken over verhuur: Ivonne Clemens, tel. 071-3616402

Windkrachthuis
Hoofdstraat 8, 2202 GD Noordwijk
afspraken over verhuur: Ivonne Clemens, tel. 071-3616402

Preekvoorziening

Yvonne Duindam-Baljeu
tel: 06-30716425

Kerkomroep / KerkTV

Zowel voor aanvraag als technische hulp:
Peter Barnhoorn
Tel: 071-3646531 / 06-40339250

Kerkbladen en website

Kerkwijzer
Kopij uiterlijk de 16e van de maand inleveren op: Stakman Bossestraat 54, 2203 GK Noordwijk, of mailen naar:
Administratie: Kerkelijk Bureau, De Vinkenhof, Achterzeeweg 1, 2201 EN Noordwijk, tel 071-3616402

Zondagsbrief Buurtkerk en Oude Jeroenskerk
Kopij inleveren voor donderdag 18.00 uur bij de redactie:
Op dit mailadres kunt u zich ook aanmelden om de zondagsbrief wekelijks per mail te ontvangen
redactie:
J.P. Barnhoorn, Duinweg 34, 2204 AV Noordwijk, tel. 071-3646531 en
E. Smit, Schoolstraat 58, 2202 HG Noordwijk tel. 071-3614346

Website en Kerk-app Protestantse Gemeente Noordwijk
webmaster: Matthijs van der Meulen