Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de financiën, het personeel en de gebouwen van de kerk. Het betreft o.m. de salarissen, het onderhoud en eventueel verhuur van de gebouwen en het organiseren van de jaarlijkse actie-kerkbalans. Tevens zorgt het college van kerkrentmeesters voor de jaarlijkse begroting en jaarrekening.
De financiën van de diaconie vallen niet onder het college van kerkrentmeesters.

Actie Kerkbalans 2024

Voor een brief over het thema van de actie kerkbalans 2024 klikt u hier.

Voor meer informatie over de actie kerkbalans en een richtlijn voor uw bijdrage klikt u hier.

Voor het downloaden van het formulier voor een periodieke gift klikt u hier.

Voor de begroting van 2024 klikt u hier.

Kerkelijk bureau

Achterzeeweg 1,
2201 EM Noordwijk
tel. 071-3616402
email

Rekeningen: IBAN: NL85RABO 0373 726139 ten name van CvK (College van kerkrentmeesters) Protestantse Gemeente te Noordwijk

Collectebonnen: IBAN: NL63INGB0004873524 (CvK Protestantse Gemeente) Klik hier voor meer informatie en wijze van bestellen