Veilige kerk

We willen graag dat onze gemeente voor iedereen een veilige plaats is. Een plaats waar je zonder zorgen je kinderen naar toe kunt sturen, waar mensen met hun problemen of zorgen terecht kunnen bij de predikanten en ambtsdragers. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet helemaal gaan zoals we hopen, kunt u altijd terecht bij een vertrouwenspersoon uw verhaal te doen.

In onderling overleg zijn gedragsregels opgesteld om aan te geven hoe we met elkaar om dienen te gaan binnen onze gemeente. Deze hangen ook op posters in onze gebouwen. U kunt deze lezen door onderaan op de knop Gedragsregels te drukken.

U mag van iedereen in onze gemeente verwachten dat zij zich aan deze regels houden.

Een respectvolle cultuur van vertrouwen zoals omschreven in de gedragsregels en de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon te spreken, zijn hopelijk voldoende om onze gemeente een veilige plaats te laten zijn.

Daarnaast is een werkgroep bezig geweest om de Veilige Kerk in de organisatie te verankeren. Onder de knop Stappenplan kunt u lezen wat dat allemaal inhoudt.

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen vind je onder “vertrouwenspersonen

Bijlagen: