Ontmoeting en bezinning

In de protestantse wijkgemeente Noordwijk is een werkgroep ‘Ontmoeting en bezinning’ actief die in samenwerking met de predikanten en kerkelijk medewerker voor elke seizoen een programma van activiteiten samenstelt.
Dit programma is soms gedeeltelijk opgehangen aan een jaarthema.
Er wordt naar gestreefd om elk jaar een programma met een breed aanbod te organiseren met o.a. de volgende rubrieken:

Ruimte voor bijbelse verhalen
Ruimte voor geloofsgesprek
Theater, film, kunst en literatuur
Muziek
Diaconaal en duurzaam
Meditatief
Filosofie
Ethiek
Activiteiten voor jongeren
Leerhuis Noordwijk

De werkgroep ‘Ontmoeting en bezinning’ organiseert meestal ook een of twee activiteiten per seizoen met het Leerhuis Noordwijk.

Jaarprogramma 2021-2022

Jaarthema: ‘Nu en morgen…en verder met God!’

Voor dit jaar heeft de Protestantse Kerk het jaarthema ‘Van U is de toekomst’ gekozen. We hebben daar voor onze wijkgemeente een wat actievere draai aan gegeven: ‘Nu en morgen…verder met God!’

Wat de toekomst zal brengen, weten we niet.  De vorm van de dag bepaalt maar al te vaak of we het een beetje zien zitten of dat we leeuwen en beren op de weg zien. Maar voor goed en zinvol leven zijn een gezond vertrouwen, een zekere onthechting en een ruime blik om de hoopvolle tekens te zien en te verstaan van groot belang. Daar beschikken we natuurlijk niet zomaar over, maar zo zegt de Bijbel, dat wordt ons geschonken. Het is een gave van de heilige Geest. Het is dan ook heel wezenlijk voor de kerk om open voor de Geest van God verder te gaan.

Hierover willen we dit jaar met elkaar verder denken. Hoe het zal gaan met het coronavirus weten we natuurlijk niet, maar we zijn vol goede moed en zien er naar uit u en jou op allerlei momenten te ontmoeten: in de erediensten, aan de koffie, rond het hier aangeboden programma van ontmoeting en bezinning én in de huiskamers waar we wonen.

RUIMTE VOOR BIJBELSE VERHALEN

Bijbelkring

ProefDe bijbelkring komt zes keer per jaar bijeen op dinsdagmorgen van 9.30 – 11.00 uur in het Windkrachthuis. In overleg met de deelnemers wordt er een bijbelverhaal gekozen en onder de loep genomen. Dat kan boeiende en leerzame gesprekken opleveren. Het zou fijn zijn als nieuwe mensen zich voor deze kring willen aanmelden, omdat de kring gaandeweg kleiner is geworden. Natuurlijk wordt in onderling overleg vastgesteld of het verantwoord is om bij elkaar te komen.

Data : dinsdag 21 september, 19 oktober en 23 november in 2021
Dinsdag 25 januari, 22 februari, 29 maart in 2022
Leiding: ds. Petra van der Burg of ds. Simon Dingemanse
Aanmelding: dhr. Cees Admiraal, 071-3611208 email:

RUIMTE VOOR GELOOFSGESPREK

Geloven@home

Je staat midden in het leven met alle vragen en uitdagingen die daarbij horen en je wilt je geloof daarin mee laten doen. Waar haal je je inspiratie vandaan en welke keuzes maak je en waarom? Je deelt je eigen verhalen met elkaar. De bijeenkomsten zijn waarschijnlijk eerst nog in De Vinkenhof en zodra het weer mogelijk is thuis (roulerend) bij elkaar, met input van een van de predikanten. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van teksten of thema’s die door de predikant of door de deelnemers zelf worden aangedragen. In verband met het coronavirus zal het aantal deelnemers waarschijnlijk aan een maximum gebonden zijn en komen we bij elkaar in een ruimte die groot genoeg is.

Data en tijd: donderdag 30 september, maandag 18 oktober en dinsdag 23 november 2021,
maandag 17 januari, donderdag 3 maart en dinsdag 5 april in 2022, aanvang 20.00 uur
Als je zin hebt om mee te doen, stuur een mailtje naar Adrie en Wim Baalbergen, 

GELOOFSOPVOEDING

Geloven met kinderen:  avond rond (geloofs)opvoeding

Proef

Als ouders wil je iets aan je kinderen meegeven. Als je je kind hebt laten dopen, heb je ook beloofd het geloof in de opvoeding te betrekken. Maar ook als je je kind niet hebt laten dopen, wil je het misschien wel graag met het geloof in aanraking brengen. De kerk denkt graag mee met ouders over gewone opvoedingsvragen en natuurlijk ook over de vraag hoe geloof een natuurlijke plaats in het gezin kan hebben. Veel ouders vinden het fijn om met elkaar van gedachten te wisselen over de omgang met hun kinderen en de kerkgemeenschap biedt daar graag ruimte voor. Er wordt dit seizoen één avond aangeboden in het voorjaar van 2022. Alle ouders die nog midden in de opvoedingspraktijk staan, zijn van harte welkom. Het accent ligt op de opvoeding van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd.

Datum en tijd: donderdag 24 februari 2022, 20.15 – 22.00 uur
Plaats: De Vinkenhof
Leiding: Pastor jeugdwerk Joost de Bruijn en ds. Simon Dingemanse
Aanmelding bij Joost de Bruijn t. 0653679264, 

THEATER, FILM, LITERATUUR, KUNST EN MUZIEK

Kindertheater

Vorig jaar zou het Theater ‘Simon en zo’ met de voorstelling ‘Eindelijk thuis’ (over de gelijkenis van de verloren zoon) langskomen, maar dat ging niet door wegens de coronaperikelen. We hebben het contact met ‘Simon en zo’ warm gehouden en streven er naar om de voorstelling in het voorjaar van 2022 naar Noordwijk te halen. Houd tegen die tijd de berichtgeving daarover in de gaten!

Op verhaal komen: Geinige en goocheme joodse verhalen en klezmermuziek
Wegens het grote succes in 2020 komt er weer een nieuw programma ‘Op verhaal komen’. Simon Dingemanse vertelt geinige en goocheme joodse verhalen (en soms een eigen verhaal), omkleed met muziek van de Noordwijkse Klezmerband Lou Sjoege die ook iets leuks kan vertellen rond de joodse muziek die ze spelen. De verhalen hebben steeds een pointe om over na te denken en aan humor zal het niet ontbreken. Als je echt eens op verhaal wilt komen, kom dan naar deze avond. Je gaat gegarandeerd vrolijk naar huis, maar bent ook wel even aan het denken gezet.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een glaasje wijn of sap.

Plaats: Oude Jeroenskerk
Datum en tijd: vrijdagavond 5 november, aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur inloop met koffie en thee. (als corona roet in het eten gooit, komt er uitstel tot vrijdagavond 11 februari 2022)
Aanmelding: ds. Simon Dingemanse, t. 071-3645206, 

Filmhuis: Vijf filmavonden

Als protestantse gemeente bieden we een filmhuis aan met films die te denken geven. Er worden filmrechten voor betaald en daarom is bij het bezoeken van de film een vrijwillige bijdrage welkom. De entree is gratis. Steeds is er na de film gelegenheid tot napraten bij een glaasje sap of wijn en wordt er een korte toelichting op de film gegeven om het gesprek erover te voeden.

Deux jours, une nuit van Jean Pierre en Luc Dardenne, 2014, 92 min.

Sandra krijgt te horen dat er om financiële redenen geen werk meer voor haar is. Ze zou wel kunnen blijven als haar collega’s bereid zijn hun premie in te leveren. Met hulp van haar man begint ze een tocht langs al haar collega’s om hen ertoe te bewegen hun premie in te leveren ter willen van haar baan. Ze heeft er een weekend de tijd voor. Wat is belangrijker: bezit of collegialiteit? En ben je bereid je naaste toekomst te bieden?

Een alom geprezen film die geselecteerd was voor het filmfestival in Cannes.

Leiding: ds. Simon Dingemanse
Datum en tijd: woensdag 15 december 2021, 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur
Plaats: zalencentrum De Vinkenhof
Aanmelding: Gert Gooris, t. 071-3612740  mail:

Hannah Arendt van Margarethe von Trotta, 2012, 109 min.

Deze film wordt aangeboden in het kader van de filosofiekring, maar we zeggen er nadrukkelijk bij dat het een dramafilm is en interesse in filosofie geen voorwaarde is om deze film het bekijken waard te vinden. Het gaat over de Duits-joodse filosoof Hannah Arendt die voor de nazi’s was uitgeweken naar de Verenigde Staten. Zij gaf les aan de universiteit en was werkzaam als journalist. Voor The New Yorker deed zij verslag van het Eichmann-proces in Jeruzalem. Wat zij daarover schreef was schokkend voor haar omgeving en de publieke opinie en er ontstond veel discussie over. De film laat zien hoe de spanning rond Hanna Arendt oploopt en zet aan tot nadenken over hoe het mogelijk is dat het kwaad van de Holocaust heeft kunnen plaatsvinden. Moet je daarvoor gewetenloos zijn of is gedachteloosheid al voldoende?

Deze film werd zesmaal genonimeerd voor de German Film Academy Awards, waaronder voor de beste film. Ds. Ad van Houwelingen zal voorafgaand aan de film een introductie geven.

Leiding: ds. Simon Dingemanse en ds. Ad van Houwelingen

Datum en tijd: dinsdag 18 januari 2021, 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur

Plaats: zalencentrum De Vinkenhof

Aanmelding: Gert Gooris, t. 0713612740   mail:

 

Lazzaro Felice van Alice Rohrwacher, 2018, 125 min.

Op de grens van magie en realisme, te midden van zonovergoten Italiaanse tabaksvelden, speelt het moderne sprookje Lazzaro Felice zich af. Plattelandsjongen Lazarro, geboren en getogen in het geïsoleerde dorpje Inviolata, is de goedheid zelve en staat altijd voor iedereen klaar. De mensen om hem heen bestempelen hem als ‘simpel van geest’ en maken hier gretig gebruik van. De vraag is dus of je argeloos goed kunt zijn in deze tegenstrijdige wereld en of het goede leven toekomst heeft of steeds in de kiem wordt gesmoord. Er zit iets messiaans in deze film.

Deze film won de scenarioprijs op het filmfestival van Cannes.

Leiding: ds. Simon Dingemanse

Datum en tijd: vrijdag 28 januari 2022, 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur

Plaats: zalencentrum De Vinkenhof

Aanmelding: Gert Gooris, t. 0713612740  mail:

 

Hors Normes van Eric Toledano en Olivier Nnakache, 2019, 109 min.

Al meer dan twintig jaar runt de jood Bruno een opvang voor autistische kinderen met de naam ‘Stem voor gerechtigheid’. De kinderen kunnen nergens anders terecht. Zijn goede vriend Malek leidt met zijn organisatie jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders van deze kinderen. Ondertussen zijn controleurs vanuit de regering bezig om te bezien of de opvang van Bruno niet opgedoekt moet worden, omdat hij niet voldoet aan de voorschriften. Het levert confronterende en soms ook humoristische situaties op en er ontstaat een buitengewoon verbond. Steeds ligt het gevaar op de loer dat aan creatieve initiatieven in de samenleving toekomst ontnomen wordt door bureaucratische regelgeving van de overheid. Het komt dan aan op volhadring. Deze film was de slotfilm van het filmfestival van Cannes.

Leiding: ds. Simon Dingemanse

Datum en tijd: woensdag 2 maart 2022, 20.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur

Plaats: zalencentrum De Vinkenhof

Aanmelding: Gert Gooris, t. 0713612740  mail:

 

Sorry we missed you van Ken Loach, 2019, 100 min.

Er zullen zeker al de nodige mensen zijn die deze film gezien hebben, maar omdat het een van de beste films van 2019 is, mag hij niet in ons programma ontbreken. Ken Loach, van wie we ook al de film I Daniël Blake in ons filmprogramma hebben gehad, geeft weer een sterke inkijk in hoe je als mens vermorzeld kunt worden tussen de raderen van een meedogenloze economie.

Een Engels gezin van vader, moeder en twee kinderen in New Castle probeert door hard werken het hoofd boven water te houden. De ouders doen dat gewetensvol en integer en met hart voor de medemens, terwijl ze ook nog hun handen vol hebben aan hun lastige zoon. De onderlinge liefde en verbondenheid blijft overeind, ondanks alle spanningen. Maar redden ze het uiteindelijk ook in een maatschappij waar de Mammon het voor het zeggen lijkt te hebben? Of wordt hun toekomst onmogelijk gemaakt?

Leiding: ds. Simon Dingemanse

Datum en tijd: vrijdag 8 april 2022, 20.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur

Plaats: zalencentrum De Vinkenhof

Aanmelding: Gert Gooris, t. 0713612740  mail:

 

Muziek

Als u graag zingt, kunt u lid worden van het Protestants Kerkkoor en zingen bij het Vesperkoor is ook een mogelijkheid. Daarnaast zijn er dit seizoen vier muzikale activiteiten die er uitspringen:

 

Wat luisterliedjes van Stef Bos met ons kunnen doen

Een avond waarop we samen uit het rijke repertoire van Stef Bos een aantal van zijn liedjes beluisteren. Veel van zijn liedjes zijn poëtisch en kunnen ons in een diepere laag van ons bestaan aanspreken, omdat zijn teksten raken aan belangrijke levensthema’s als vertrouwen, hoop en liefde. Ook bevatten de liedjes van Stef Bos door zijn protestantse opvoeding veel verwijzingen naar verhalen uit de Bijbel. Met behulp van een goede geluidsinstallatie luisteren we naar een keuze uit zijn liedjes en Marco Varkevisser die zijn liedjes goed kent, neemt ons dan mee in zijn gedachten daarover, waarna anderen kunnen reageren en er steeds kort gesprek kan ontstaan. Kortom; een mooie muzikale avond vol bezinning.

Leiding: Marco Varkevisser en een van de predikanten    

Datum en tijd: woensdag 24 november, 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur

Plaats: zalencentrum De Vinkenhof

Aanmelding: Marco Varkevisser, t. 0613076446 / e-mail: 

 

Zingen uit het nieuwe liedboek 

Een liedavond waarin oude en nieuwe liederen uit het nieuwe liedboek de revue passeren. Het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk herbergt een schat aan materiaal. Er zullen liederen aan de orde komen van verschillende dichters en componisten. Er wordt het een en ander over hen verteld en over de liedteksten en de melodieën die zij hebben geschreven en gecomponeerd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de verschillende rubrieken waaruit het liedboek is opgebouwd. Ook zullen we tussendoor een aantal gedichten en/of gebeden lezen die in dit liedboek staan opgenomen. Natuurlijk zal er veel gezongen worden onder leiding van Jaco van Leeuwen. Dus als u graag zingt, dan is dit een uitgelezen kans!

Datum en tijd: dinsdag 23 november 2021, aanvang 19.45 uur, inloop met koffie v.a. 19.30 uur

Plaats: Oude Jeroenskerk

Leiding: Jaco van leeuwen en ds. Simon Dingemanse

Aanmelding: Ans Büscher, 

 

Gelegenheidskoor

Wanneer u van zingen houdt, maar uw agenda het niet toelaat om lid te worden van een koor, is het voor u misschien een mooie kans om deel te kunnen nemen aan het gelegenheidskoor.

Op een zaterdagmorgen komen we als gelegenheidskoor bij elkaar om samen een Coronation Anthem van Georg Friedrich Händel en Cantique de Jean Racine van Gabriël Fauré in te studeren. Deze morgen wordt afgesloten met een klein lunchconcert, waarin dit ten gehore wordt gebracht.

Datum en tijd: zaterdag 23 april 2022

Plaats: Oude Jeroenskerk

Leiding: Jaco van Leeuwen

Aanmelding: Cor van der Niet, 

 

Cantatedienst

De Oude Jeroenskerk leent zich uitstekend voor klassieke koormuziek en we zijn in de gelukkige omstandigheid dat ook musici graag in deze eeuwenoude kerkruimte spelen. Op zondag 6 maart 2022 zal in de kerkdienst van 10.00 uur een Bachcantate klinken. Medewerking wordt verleend door het Leids Cantate Consort o.l.v. Enrico Ruggieri m.m.v. solisten en een orkest.

 

 

DIACONAAL EN DUURZAAM

 

Kledingcafé: voorjaarsbeurs dameskleding 

Het kledingcafé begin juli 2021 was een groot succes en veel mensen vroegen om een vervolg. Daarom zal er in het voorjaar van 2022 opnieuw een kledingcafé georganiseerd worden.

De Roemenië werkgroep organiseert in samenwerking met de diaconie van de protestantse gemeente het kledingcafé dan vrijdag en zaterdag 20 en 21 mei in de Buurtkerk. Het komt steeds meer in zwang om ook goede tweedehands kleding te dragen, want waarom zou je altijd iets nieuws moeten kopen als er ook veel leuke en eigentijdse gebruikte kleding is van goede kwaliteit? Bovendien is het actueel om je steentje bij te dragen aan een circulaire economie en dorpsbewoners worden zo met elkaar in contact gebracht om samen te delen en de duurzaamheid te bevorderen. En het is nog gezellig ook! Ook is er kledingadvies mogelijk en natuurlijk is er een kerkcafé met koffie/thee/limonade en lekkere dingen.

Je betaalt voor elk kledingstuk een zacht prijsje en de opbrengst gaat naar de Roemenië werkgroep die daarmee het Pici-huis in Roemenië ondersteunt. Het Pici-huis vangt straatkinderen en kinderen uit arme gezinnen op voor en na schooltijd.

De kleding die overblijft, krijgt via andere wegen een goede bestemming.

Op dinsdag 3 mei, donderdag 12 mei en woensdag 18 mei kan er van 19.00 tot 21.00 uur kleding ingebracht worden in het Windkrachthuis.

 

 

Dus hebben u en jij nog iets geschikts in de kast hangen wat je toch niet of nauwelijks meer draagt, kom het op die avond brengen! Helpen u en jij mee om het weer tot een succes te maken?

 

Waaraan moet de kleding voldoen?

 

  • alleen dameskleding (dus geen herenkleding)
  • niet verwassen, schoon, heel en up-to-date
  • ook schoenen, tassen, riemen, hoeden en sieraden zijn welkom
  • géén ondergoed en sokken
  • géén kinderkleding en winterkleding
  • graag met kleerhangers

 

Inlichtingen bij Margreet Dingemanse (t. 06 13647520, ) en Esther Plug (t. 06 22028203, 

 

 

MEDITATIEF

 

Christelijke meditatie 

Gebedsmomenten, stilte, luisteren naar muziek, concentratie op onze adem helpen om te verstillen en  in contact te komen met de diepere dimensie van de goddelijke levensbron. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor beginners en gevorderden. De ochtenden kunnen los van elkaar worden gevolgd. Het verdient voorkeur om mee te doen aan de hele cyclus.

Data en tijd: woensdag 22 september, 20 oktober en 17 november 2021 van 9.30 – 10.30 (17 november wordt wellicht een wandeling)

16 februari, 16 maart, woensdag 22 juni (ochtend of avondwandeling)

 

Plaats: De Vinkenhof

Leiding ds. Petra van der Burg

Aanmelding: Marjanne Sipma,  

 

Iconen schilderen

Na een aantal geslaagde cursussen in vorige jaren, wordt ook nu weer de cursus Iconen schilderen aangeboden. Heb je al ervaring of zou je graag een eerste ervaring opdoen, van harte welkom om je aan te melden. Omdat een aantal mensen stopt, is er zeker plaats voor nieuwe deelnemers! Er is wel een minimum aantal deelnemers nodig om het door te laten gaan (minimaal zes).

In een serie van 12 ochtenden gaan we – op weg naar kerst- aan de slag om een icoon te maken. Er kan daarbij gekozen worden voor de aartsengel Michaël, de aartsengel Gabriël, twee verschillende varianten van de Moeder Gods met het Christuskind en tenslotte Christus Pantocrator met een geopend evangelieboek.  Dit onder de deskundige leiding van Daniel Tavenier.

Denk niet ‘dit is veel te moeilijk voor mij’! Inzet, tijd en geduld maken dat u de eindstreep zult halen met een verrassend mooie icoon. Icoon schilderen is een meditatieve bezigheid waarin spiritualiteit, gevoel voor kleur en vorm en het omgaan met oude verftechnieken samenkomen. Elke sessie begint met een icoongebed, daarna een korte overdenking of meditatie, gevolgd door een ‘technische’ uitleg. Dan pas gaan we – in stilte – aan het werk. Er is een korte koffiepauze als onderbreking.

Deelnemers die hun icoon willen afmaken en daarna willen stoppen kunnen dit doen in overleg met Daniël

 

Data en tijd: elke woensdagmorgen van 9.30 – 12.00 uur vanaf 22 september t/m 15 december, behalve op 20 oktober wegens de herfstvakantie.

Plaats: Atelier Daniël Tavenier, Bronckhorststraat 41.

Kosten: 345 euro (incl. 120 euro materiaalkosten en koffie en thee) voor nieuwe deelnemers. Degenen die de icooncursus rond Franciscus of de engel Gabriël hebben gevolgd, hoeven alleen een paneel van 40 Euro aan te schaffen, voor hen komen de totale kosten op 265 Euro.

Aanmelding: Daniël Tavenier, , tel. 071 3616280 of 0622806033

 

 

Alleen verder

In ons dorp en onze kerkgemeenschap leven veel mensen die korter of langer geleden een ingrijpend verlies hebben geleden. Allerlei gevoelens, soms ongrijpbaar, kunnen je dan parten spelen. De ervaring leert dat het helpend kan zijn om je ervaringen met lotgenoten te delen. Als er minimaal vier mensen zijn die aan een gesprekskring rond dit thema zouden willen deelnemen, dan zal deze in de periode januari-maart 2022 georganiseerd worden en onder leiding staan van ds. Jaap Roosjen die veel ervaring heeft als pastor en psycho-therapeut.

Data en tijd: dinsdag 8 en 22 februari, dinsdag 8 en 22 maart en dinsdag 5 april 2022

Aanmelding: ds. Petra van der Burg,  

of ds. Simon Dingemanse, 

 

 

 

Sobere maaltijden en vespers in de veertigdagentijd

Proef
Veel mensen proberen in de veertigdagentijd als voorbereiding op het paasfeest iets aan vasten te doen en wat soberder te leven. Waarom zouden we daar niet een wekelijkse ontmoeting rond een eenvoudige maaltijd aan kunnen verbinden? Voor een vrijwillige bijdrage kom je een sobere maaltijd eten, die door onze kok Janneke Marijs i.s.m. Joke van Ommen vaak naar bijbels recept is klaargemaakt. Je deelt met elkaar en komt tot een goed gesprek met een tafelgenoot aan de hand van een thema dat je wordt aangereikt. Na het eten is er een korte veertigdagenvesper met hetzelfde thema: stilte, een paar liederen, een lezing, een korte overdenking. Zo ben je met anderen samen op weg richting Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en paasmorgen.

 

Data en tijd: elke woensdag in de veertigdagentijd, te beginnen op Aswoensdag 2 maart  2022 (t/m woensdag 13 april)

Maaltijd om 18.00 uur, vesper om 19.00 uur.

Plaats: De Vinkenhof

Leiding: door de verschillende voorgangers die onze gemeente rijk is.

Aanmelding: ds. Simon Dingemanse    t. 3645206

 

ZIN IN NOORDWIJK: een avond met Dirk de Wachter

Onder de titel ‘Zin in Noordwijk’ wordt er op 1 april 2022 (geen grap!) een grote avond georganiseerd rond zingevingsvragen in de Oude Jeroenskerk. Voor deze avond komt de landelijk bekende Vlaamse psychiater Dirk de Wachter naar Noordwijk. Zijn boeken, zoals ‘Borderline times’, ‘Goed leven’ en ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ zijn bij velen bekend. Het kritische  denken van Dirk de Wachter heeft veel zinnigs te bieden als het gaat om zin en zinloosheid en de zoektocht van mensen naar geluk en hij weet daarbij ook de middengeneratie aan te spreken.

De organisatie van deze avond ligt in handen van Palliam (een initiatief op het gebied van zin- geving van de parochie Sint Maarten in Noordwijk e.o.) en Windkracht 3pt0 (een pioniersplek vanuit de protestantse gemeente Noordwijk) in samenwerking met de protestantse wijkgemeente Noordwijk. Er zal ook samenwerking gezocht worden met andere plaatselijke instanties zoals boekhandel en bibliotheek. Wellicht dat de avond ingericht wordt volgens de formule van het tv-programma College Tour.

De entree voor deze avond is vrij, zodat er voor niemand een financiële drempel hoeft te zijn om er naar toe te gaan, maar een vrijwillige bijdrage – indien mogelijk – wordt op prijs gesteld.

Datum en tijd: vrijdagavond 1 april 2022, aanvang 20.00 uur.

Inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur

Na afloop gelegenheid tot napraten bij een glaasje sap of wijn

Plaats: Oude Jeroenskerk

Leiding: Voorbereidingswerkgroep samenwerkende partijen

Aanmelding: 

 

EXCURSIE

Om de wereld van het jodendom beter te leren kennen wordt er een excursie georganiseerd naar naar de synagoge in Den Haag. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met het Leerhuis Noordwijk. De bedoeling is om op zondagmiddag 7 november (op sabbat kan het vanzelfsprekend niet) met het Openbaar Vervoer naar Den Haag te gaan en daar een rondleiding te krijgen in de synagoge. U heeft daar natuurlijk volop gelegenheid om vragen te stellen. Voor de mannen is het belangrijk om met bedekt hoofd de synagoge te betreden.

De Tienercatechisanten worden eveneens uitgenodigd voor deze activiteit. Volg de activiteiten van het Jeugdwerk

Datum: zondag 7 november

Tijd: Vertrektijd wordt vastgesteld met het doel om 15.00 uur bij de synagoge te zijn

Kosten: Reiskosten en eventuele bijkomende kosten zijn voor eigen rekening

Aanmelding: ds. Simon Dingemanse    t. 3645206 of  Han Verveld 

 

De Seidermaaltijd vieren met Tamarah Benima

Na alle positieve reacties op de Open Synagogedienst met rabbijn Tamarah Benima in mei 2019 komt zij terug naar de Oude Jeroenskerk op donderdag 21 april 2022, in de week van  Pesach, om met belangstellenden de Seidermaaltijd te vieren. Het gaat om een echte maaltijd die ingebed is in een liturgie, waarin de bevrijdende uittocht uit Egypte centraal staat. De Seidermaaltijd duurt in zijn geheel ongeveer vier uur, waarvan de eerste twee uur besteed worden aan liederen, verhalen, het nuttigen van (minimale hoeveelheden) symbolisch voedsel, uitleg, discussies etc. Daarna is er een echte eenvoudige maaltijd, die ongeveer 1 uur duurt. Daarna volgt nog een tweede gedeelte van dankzegging, liedjes, gebeden.

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking tussen de Protestantse wijkgemeente en het  Noordwijkse Leerhuis.

Datum en tijd: 21 april, 18.00 – 22.00 uur.

Plaats: Oude Jeroenskerk

Aanmelding verplicht vóór 14 april: ds. Simon Dingemanse  

  1. 071 3645206

Kosten: 15 euro per persoon

 

 

 

FILOSOFIE

 

Filosofiekring

Na anderhalf jaar stilstand door corona, willen we in september een nieuwe begin maken met de filosofiekring. We zullen de draad weer oppakken op het punt waar we gebleven waren in het boek van de Belgische filosofen Dirk De Schutter en Remi Peeters: Hannah Arendt, Politiek Denker, uitgave van Klement Pelckmans, Zoetermeer 2015.

In 2022 blijven we bij Hannah Arendt en zullen we ruim aandacht geven aan wat zij de ‘banaliteit van het kwaad’ noemt. Een uitdrukking die zij gemunt heeft na het bijwonen van het proces van de beruchte oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann in Jeruzalem in 1961. Het boek dat ze erover schreef, zorgde voor nogal wat ophef. Het nieuwe jaar 2022 beginnen we daarom met de film die Margaretha van Trotta over Hannah Arendt en de Eichmann-affaire en haar nasleep maakte, voorafgegaan door een korte inleiding van de problematiek van de banaliteit van het kwaad. Als er tijd en gelegenheid is zullen we in het nieuwe jaar op de bijeenkomsten eigen teksten van Hannah Arendt bestuderen.

Stof voor de eerste avond: Deel I, Politiek, paragrafen 11 t/m 14 van: Dirk De Schutter Remi Peeters: Hannah Arendt, Politiek denker.

Data en tijd: Dinsdag 28 september, 26 oktober, 23 november, 21 december

Aanvang 20.00 uur  

Plaats: De Vinkenhof .

Aanmelding: ds. Ad van Houwelingen, , t. 3618521                                   

 

.

 

Onderstaande moet in overleg met Joost worden aangepast:

 

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN

 

Rekening houdend met ontwikkelingen rond de Coronamaatregelen hebben het Jeugdplatform en betrokkenen voor de kinderen en jongeren aan een kleurrijk programma met allerlei activiteiten vorm en inhoud gegeven. Zo hopen we samen te kunnen vieren in de Jeugdkapel, Kindernevendienst, Kerk -en Schooldiensten in, Diensten voor Jong & Oud, Overstapdienst aan het einde van het seizoen, wellicht een Top2000 dienst, Kliederkerk en een Theaterdienst of alternatief. We hopen dat we leerzaam en in gezelligheid bijeen kunnen komen in activiteiten als Sirkelslag, Stapeldiner, filmmiddag en samen met Windkracht 3.0 hopen we het seizoen af te sluiten. De catecheses zullen komend seizoen ook weer worden gegeven, onder leiding pastor jeugdwerk Joost. Hieronder staan de voorlopige data opgesomd. En zo zullen er meer activiteiten zijn, waarin wij samen uitdagend op weg mogen gaan. Mede vanwege de bijzondere situatie de komende tijd: volg de berichtgeving goed! Dat kan via de WindkrachtJongpagina van Kerkwijzer, WindkrachtJong op Facebook, verschillende apps, de aankondigingen in de kerk en de Zondagsbrief, enzovoorts.

 

 

Catechese

Proef
Het is van onschatbare waarde om kinderen van jongs af aan vertrouwd laten worden met de Bijbelverhalen en rituelen van de kerk. Daarom bieden wij op een interactieve manier maatwerk voor de verschillende leeftijdsgroepen

Op maandagavonden en 2 x op woensdagmiddag hopen we o.l.v. pastor jeugdwerk Joost bij elkaar te komen in inspirerende, leerzame, gezellige en bindende catecheses voor drie leeftijdsgroepen: Kindercatechese (6-8 jaar), Basiscatechese (9 – 12 jaar) & Tienercatechese (12 – 18 jaar). In onderling overleg met Janne Bakkenes zijn er mogelijkheden voor 18+ catechese bij haar thuis.

 

Kindercatechese (6-8 jaar)

We hopen dat we weer twee kindercatechese-uren kunnen organiseren.  De eerste is op woensdagmiddag 24  november 2021 van 16.00-17.00 uur in de Buurtkerk. We gaan dan aan de gang met het thema, dat goed aansluit op de daaropvolgende dienst voor jong en oud op zondag 28 november, die wordt geleid door pastor Joost en mogelijk een van de predikanten.

Op woensdagmiddag 9 februari 2022 is dan van 16.00-17.00 uur de volgende kindercatechese-bijeenkomst met een thema dat weer mooi aansluit op de daaropvolgende dienst voor jong en oud op 13 februari in de Oude Jeroenskerk o.l.v. pastor Joost en mogelijk een van de predikanten.

 

Basiscatechese (9-12 jaar)

Net als vorig seizoen vinden de Basiscatecheses nu op maandagavond plaats. De maandagavond schikt de meeste catechisanten, zoals wij dat nu in beeld hebben. De catecheses zullen gemiddeld eens per twee weken plaatsvinden in blokken in het najaar, winter en vroege voorjaar, op maandag van 19:15 uur tot 20:00 uur.

De volgende data zijn voorlopig gepland: 1 en  8 november, 13 december, 17 en 31 januari, 21 februari, 7, en 21 maart.

 

Tienercatechese (12- ca.18 jaar)

Ook de Tienercatecheses vinden plaats op maandagen van 19:15 tot circa 20:00 uur.

Min of meer in blokken zijn de volgende data gepland: 27 september, 11 en 25 oktober, 29 november, 6 december, 10 en 24 januari, 14 februari, 14 en 28 maart.

Op zondagmiddag 7 november hopen we mee te kunnen gaan met de excursie naar de synagoge in Den Haag. Zie beschrijving in het algemene activiteitenprogramma en volg de berichtgeving.

 

Je wordt geïnformeerd via de apps, Facebook WindkrachtJong, Kerkwijzer, Zondagsbrief en mogelijk andere kanalen. Je kunt contact opnemen met pastor Joost  

 

 

LEERHUIS NOORDWIJK 

 

Programma 2021/2022

Donderdag Onderwerp Inleider
7 november 2021 Bezoek aan synagoge in Den Haag in samenwerking met PKN Noordwijk.
25 november 2021 “Het belang van het Hebreeuws” Jan Wesseling
9 december 2021 “ Die vreselijke Paulus”, hoe lastige teksten uit de Bijbel van vroeger nu te interpreteren. Sam Janse
6 januari 2022 “Edda en Thora”, HOE in wet en profeten geweld aan de orde komt. Maarten den Dulk
20 januari 2022 “Leven zonder oplossing”, de parabel van Job als        levensles. Ad van Nieuwpoort
10 februari 2022 “De Brede Hagada” Joram Rookmaker
24 februari 2022 “Mosje, Mozes, Moesa”, de man Gods in interreligieus perspectief. Leo Mock
14 april 2022 “Jezus : reconstructie en revisie” Henk Bakker
21 april 2022 Seidermaaltijd in samenwerking met PKN Noordwijk. Tamara Benima

 

Plaats: De Vinkenhof Achterzeeweg 1 2201, EM in Noordwijk, tenzij anders vermeld

Tijd: 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

Kosten: Per losse avond wordt een bijdrage van 7.50 euro p.p. verwacht. U kunt ook voor het hele seizoen inschrijven voor 40,00 euro. Deelname aan de seidermaaltijd koste 15,00 euro en bij deelname aan de excursie naar de synagoge in Den Haag zijn de reiskosten en evt. bijkomende kosten voor eigen rekening.

 

Contactadres: Koos van Tubergen

Oude Zeeweg 59 A

2202 CJ   Noordwijk aan Zee

06 3054 1030

e-mail: