Leerhuis

Leerhuis Noordwijk

Contactadres:
Koos van Tubergen
Oude Zeeweg 59 A
2202CJ  Noordwijk aan Zee
Tel.: 06 3054 1030
e-mail:

Programma 2023/2024

Donderdag Onderwerp Inleider
2 november 2023 Parabels – Onderricht van Jezus en de Rabbijnen Eric Ottenheijm
30 november 2023 De actualiteit van het boek Genesis ( Beresjiet )
Verder denken met de gedachten van Jonathan Sacks
Simon Dingemanse
14 december 2023 Antisemitisme , eigen schuld ? Heleen Pasma
11 januari 2024 LEZEN tussen de regels door,
LUISTEREN naar de klankkast
 Jan Wesseling/
Heleen Pasma
1 februari 2024 LEZEN tussen de regels door,
LUISTEREN  naar de klankkast
Jan Wesseling / Heleen Pasma
22 februari 2024 De betekenis van de vondsten van de Dode Zee (Qumran) Adri van der Wal
7 maart 2024 Nog  niet  ingevuld
21 maart 2024 Leg uw hand op dit papier Ad van Nieuwpoort

Locatie: De Vinkenhof Achterzeeweg 1 2201, EM in Noordwijk, tenzij anders vermeld

Aanvang van de avonden: 20:00 uur, tenzij anders vermeld

 

Personalia

Dr.Eric Ottenheijm is Judaïcus en universitair Hoofddocent Jodendom en Bijbelwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Ds. Simon Dingemanse, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Zijn standplaats is nu Noordwijk, daarvoor werkte hij op Schiermonnikoog en in Odijk, Meppel en Maarn.
Hij publiceerde in 2010 het boek “In beweging blijven. De gemeente op reis met de midden generatie” ( uitg. Skandalon) en in 2015 het boek “Leven tussen goed en kwaad. Denken over God en het goede leven bij ervaringen van zinloosheid.” (Uit. Boekencentrum)

Heleen Pasma, sinds 1986 betrokken bij Kerk & Israël, woonde lang in Zeeland en was daar vrijwilliger in de synagoge van Middelburg. Ze had een preekbevoegdheid in de PKN, was docent Jodendom bij de cursus Theologische Vorming in Goes en gaf leiding aan Leerhuizen.

Jan Wesseling, inmiddels al met pensioen, maar daarvoor werkzaam bij KPN Internationale Telecommunicatie; opgeleid voor het onderwijs en vanaf eind jaren zestig op diverse plaatsen Hebreeuws gestudeerd ( en doet dat nog ). Actief binnen het werk van “Kerk en Israël “

Drs. Adri van der Wal, em. Predikant. Docent Oude Testament aan de Theologisch Geïnteresseerden in Rotterdam. Adri publiceerde nationaal en internationaal over het Oude Testament. Op meerdere manieren is hij actief binnen Kerk & Israël  van de PKN : actief lid, lid van de redactie van hun tijdschrift en voorzitter van het betreffende Leerhuis in Hoofddorp.

Dr. Ad van Nieuwpoort is theoloog en schrijver. Hij is predikant in de Haagse Duinzigtkerk.
Eerder was hij voorganger in Amstelveen, Amsterdam en Bloemendaal. Ad heeft veel gepubliceerd, in coronatijd schreef hij Leven! Zonder oplossing. De parabel van Job als levensles. Ad treedt regelmatig op voor radio en t.v.

 

Korte beschrijvingen.

Parabels –  Onderricht van Jezus en Rabbijnen – Eric Ottenheijm

Jezus vertelde gelijkenissen en parabels. Maar ook de rabbijnen deelden hun wijsheid bij voorkeur in de vorm van parabels. De rabbijnse literatuur heeft honderden parabels bewaard.

Ottenheijm is mederedacteur van een boek waarin de gelijkenissen uit beide tradities zij-aan-zij worden besproken , met nieuwe inzichten over zowel jodendom als christendom als gevolg Parabels vragen uiteindelijk om een reactie van mensen, een toepassing, ook al wringt die soms.

 

De actualiteit van het boek Genesis (Beresjiet).  Verder denken met de gedachten van Jonathan Sacks – Simon Dingemanse

De in 2020 overleden opperrabbijn van het Verenigd Koninkrijk Jonathan Sacks heeft een reeks gepubliceerd onder de titel “Verbond en dialoog – Joodse lezing van de Thora”.

In een interview stelt Sacks: “de 21e eeuw roept opnieuw op tot een nieuwe interpretatie. Onze vragen zijn anders”.  Simon Dingemanse zal ons meenemen naar een aantal momenten in de verhalen van Genesis zoals Sacks daarover schrijft. Tevens zal hij putten uit zijn eigen boek “In beweging blijven” waarin hij in een hoofdstuk door Genesis reist om de actualiteit van dit Thoraboek voor onze generatie op te sporen.

 

Antisemitisme, eigen schuld ? – Heleen Pasma

Eigen schuld – dat kan je zo maar worden toegeroepen als je bijvoorbeeld te dik bent, als je een keppeltje draagt, als je een hoofddoek om hebt, als je als meisje een kort rokje draagt.

En hoe werkt dat bij antisemitisme ?

Op deze avond zal antisemitisme – in samenhang met anti-judaïsme en anti-zionisme – in verschillende stappen aan de orde komen.

Bijbelse context  en historische context komen aan bod. Wat is de rol van de kerk met betrekking tot antisemitisme  en hoe staat het er in de huidige tijd voor?

 

 

LEZEN tussen de regels door, LUISTEREN naar de klankkast – Heleen Pasma en Jan Wesseling

Twee Leerhuisavonden die gecombineerd zijn: Jan en Heleen zullen een inleiding geven in afwisseling met vragen, reacties en gesprek.

Voor het lezen van (bijbel)verhalen maakt het uit welke bril je opzet, zo maakt het uit of je door de bril van Talmoed en Tora of  door de bril van de kerkvaders of door die van het Nieuwe Testament kijkt. Een andere bril kan verrassende inzichten geven.

Deze avonden zullen we op zoek zijn naar en oefenen in de samenhang tussen geschreven en mondeling overlevering.

 

 

De betekenis van de vondsten van de Dode Zee (Qumran ) – Adri van der Wal

Tussen 1947 en 1956 werden in meerdere grotten rond de Dode Zee de Dode Zee-rollen ontdekt. Ze vormen de nalatenschap van een religieuze groepering die daar in Qumran gewoond heeft vanaf de 2e eeuw v. Chr tot 68 na Chr.

De vondsten van teksten van Qumran brengen ons in de tijd kort voor jezus’ optreden , in zijn tijd en in de tijd van de vroegste christenen. De teksten van Qumran zijn van onschatbare betekenis voor ons verstaan van de Bijbelse teksten. Adri is zelf op de locatie van Qumran geweest en zal ons in zijn referaat meenemen m.b.v. eigen beeldmateriaal naar Qumran en de betekenis van de rollen voor het moderne Bijbelonderzoek.

 

Leg uw hand op dit papier – Ad van Nieuwpoort

In een artikel in Volzin bespreekt Ad van Nieuwpoort zijn lijfgedicht van Leo Vroman: “Voor wie dit leest”  Het lezen van dit gedicht, de dichter die er niets meer aan kan begeleiden: Ad benoemt een zelfde ervaring bij het lezen van de verhalen uit de Bijbel. Verhalen zijn opgetekend om houvast te bieden. In het boek opent zich een vreemde werkelijkheid waarin je als lezer even wordt toegelaten en van de ene naar de andere verwondering gaat.

“Kom leg uw hand op dit papier, mijn huid”  lijkt Vroman te zeggen. Eerst lezen, niet oordelen: het was liefde die me dreef.

Ad neemt ons mee in zijn manier van lezen en kan wellicht ons ook laten oefenen in ons lezen.