Liturgisch bloemschikken

Tijdens sommige vieringen wordt het thema van de dienst verbeeld in een liturgische bloemschikking. Bepaalde bloemen en speciale kleuren en vormen geven aan een liturgisch stuk een geheel eigen zeggingskracht.

Bovenstaande stukken stonden in de Buurtkerk op gedachteniszondag 24 november 2019 en zijn gemaakt door Elisabeth Barnhoorn-van der Meulen