Liturgie

Elke zondagmorgen en op de christelijke feestdagen wordt er om 10.00 uur een kerkdienst gehouden. Meestal is er een viering zowel in de Oude Jeroenskerk als in de Buurtkerk. Soms is er een gezamenlijke dienst in één van beide kerken.

In onze kerkdienst proberen we met behulp van bijbelse teksten de betekenis van het evangelie in deze tijd te verstaan en zoeken we in liederen en gebeden Gods nabijheid. De kerkdienst is vaak opgebouwd volgens een bepaalde volgorde van liturgische onderdelen, maar daar wordt bij bijzondere vieringen ook regelmatig van afgeweken.

Als het om de ‘gewone kerkdienst’, staat het eerste deel van de dienst in het teken van het zoeken van ontmoeting met God en elkaar en het onder woorden brengen van de nood van de wereld of de zorgen van mensen die we met ons mee kunnen dragen.

Het middendeel van de kerkdienst wordt gevormd door een of meer lezingen uit de bijbel en de uitleg en verkondiging, waarin de bijbelse tekst wordt overdacht en in verbinding wordt gebracht met deze tijd en het dagelijks leven. Het slotdeel van de dienst.

Het slotdeel van de dienst wordt gekenmerkt door een dankgebed en het bidden voor mensen en zaken in de wereld die aandacht nodig hebben, afgesloten met een stil gebed en het Onze Vader dat Jezus zijn leerlingen leerde. Daarna worden er gaven ingezameld, ook altijd voor een doel om de medemens te helpen en wordt de dienst afgesloten met de zegen.

De bedoeling is dat bij alle onderdelen van de dienst liederen klinken en er aandacht is voor kerkmuziek in de brede zin van het woord.

Naast de ‘gewone kerkdiensten’ vinden er in beide kerken geregeld vieringen plaats met een bijzonder karakter. Daarbij moet u niet alleen denken aan de doop- en avondmaalsvieringen, maar bijvoorbeeld ook aan themadiensten, kerk-en-schoolvieringen, jeugddiensten, kliederkerkvieringen en een top 2000-dienst.

Tijdens de morgendiensten is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De nevendienst begint met een opmaat in de gewone kerkdienst.

Er is geen kindernevendienst op de zondagen in de schoolvakanties en als er in een van beide kerken een speciale dienst voor kinderen is. Er is dan wel materiaal aanwezig voor de kinderen en in de Oude Jeroenskerk is er een oppasoma die de kinderen onder haar hoede neemt.

Voor de allerkleinsten is er kinderoppas.

Voor jongeren ongeveer tussen 12 en 16 jaar is er maandelijks een eigen viering, Jeugdkapel, in een nevenruimte van één van beide kerken of in het kerkelijk zalencentrum De Vinkenhof.