Wie zijn wij?

De Protestantse Gemeente Noordwijk (PGN) wil een vitale geloofsgemeenschap zijn, betrokken op God, elkaar en de wereld. Zij wil een ‘echte’ levende gemeenschap van Jezus Christus zijn. Een open gemeente waar jong en oud zich thuis voelt, een gemeente die met zijn tijd mee gaat en openstaat voor nieuwe initiatieven, daarbij gebruik makend van de talenten binnen de gemeente.
We geloven dat we als kerk van Jezus Christus een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, zowel in Noordwijk als daarbuiten.
We willen anderen en elkaar de ruimte geven om het geloof op eigen wijze te beleven en te groeien in dat geloof.
Wij willen een zorgzame gemeenschap zijn, die zich bekommert om mensen en waar nodig voor hen opkomt.
De PGN is op 29 juni 2006 ontstaan uit de vereniging van de Gereformeerde Kerk te Noordwijk en de Hervormde Gemeente te Noordwijk.
De Protestantse wijkgemeente Noordwijk onderhoudt hartelijke contacten met de Katholieke Parochie Sint Maarten. Op talloze gebieden wordt er binnen de oecumene met elkaar samengewerkt.