Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

De rol van de kerkenraden is om geestelijk en in veel praktische zaken leiding te geven aan de gemeente.

Tot de kerkenraad behoren predikanten, ouderlingen en diakenen. Zij worden in hun ambt bevestigd nadat de gemeente met hun benoeming heeft ingestemd.

In de praktijk besteedt de kerkenraad veel van zijn taken uit aan diverse colleges, werkgroepen en commissies.
Het College van Diakenen beheert de gelden die zijn bestemd voor mensen in nood.
Het College van Kerkrentmeesters beheert het geld dat nodig is voor de opbouw van de gemeente.
Daarnaast zijn er werkgroepen en commissies die zich bezighouden met het pastoraat, de vormgeving van de kerkdiensten, het jeugdwerk, vorming en toerusting, enzovoort.