Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

VOEDSELBANK NOORDWIJK
De Voedselbank Noordwijkerhout is in 2006 opgericht en in 2011 is de Voedselbank Noordwijk hieruit ontstaan. Al snel bleek hoe nodig de Voedselbank was. Aanvankelijk boden we hulp aan zeven huishoudens, medio 2017 zijn het rond de 30 huishoudens.

Voedselbank Noordwijk heeft in de eerste plaats als doel om de armoede te bestrijden en mensen op weg te helpen hun leven weer op de rails te krijgen. Daarnaast willen we met onze aanpak verspilling tegengaan.

Wekelijks worden door ons team levensmiddelen ingezameld. Deze worden ter beschikking gesteld door bedrijven en instellingen uit Noordwijk en directe omgeving. Maar voor een volledig voedselpakket is dit niet voldoende. Daarom moet het pakket aangevuld worden met artikelen die door particulieren en supermarkten ter beschikking worden gesteld of aangekocht.

Voedselbank Noordwijk is eind 2014 officeel lid van de Vereniging van Nederlandse voedselbanken, het overkoepeld landelijk orgaan voor alle voedselbanken in Nederland. Kijk voor de website op www.voedselbanken.nl

De Voedselbank Noordwijk heeft ook een eigen facebook site, wilt u op de hoogte worden gehouden via Facebook, ga dan naar de site en klik op Vind ik Leuk:
www.facebook.com/voedselbankNW

Het beleidsplan 2018 is hier te downloaden


Projecten door de jaren heen
2007-2008 - Stichting Vluchteling, Liberia € 19.566,- (Tineke Ceelen, moeder op Wakersduin)
2008-2009 - Nickerie, Suriname € 18.746,-
2009-2010 - Piccihuis, Roemenië € 15.444,-
2010-2011 - Teachers for teachers, Kenia € 12.689,- (Mabafweni Primary School) Mariamne Kloos, directeur Zeehonk), )
2011-2012 - Prithipura, Sri Lanka € 14.663,-
2012-2013 - Wake up, Namibië € 12.904 (http://www.wakeupnamibia.com/, boekhandel van der Meer)
2013-2014 - Auntie Rosette, Uganda € 9.388,- http://www.auntierosette.com/NL/De-Kinderen, Stefanie Roeland, moeder op Wakersduin)
2014-2015 - Unicef, Guatemala € 20.289,- (http://www.unicef.org/guatemala/english/ Corrina Hulsebosch, leerkracht Hoffenne)
2015-2016 - WEM, Congo (http://wem-nl.eu/ (Ellis Ezinga, Nel van der Niet, diaconie PKN steunt zelfde project)

2016-2017 – Childs life http://www.childslife.nl/dopjesactie/ (Sarah Morris, oud-leerling Wakersduin, diaconie PKN,