Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Klik hier voor informatie over de aftrekbaarheid van giften aan de kerk.

Naam

De Protestantse wijkgemeente Noordwijk en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

RSIN of fiscale nummer

RSIN (fiscaal nummer) 818294838 .

RSIN van Diaconie Protestantse Gemeente te Noordwijk 8241.28.692

Contact gegevens

Kerkelijk Bureau

Achterzeeweg 1,
2201 EM  Noordwijk
tel. 071-3616402
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rekeningnummer

NL85RABO0373726139 t.n.v. CvK Prot. Gem. Noordwijk.

Doelstelling

De doelstelling van de Protestantse wijkgemeente Noordwijk is verwoord in het Beleidsplan 2017-2022 en is te vinden op deze website onder Algemeen: Beleidsplan 

Beleidsplan

Het beleidsplan 2017-2022 van de Protestantse Gemeente te Noordwijk is te vinden op deze website onder Algemeen: Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen) die worden afgevaardigd door de drie wijkgemeenten en door de centrale colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen. Preses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Informatie over de Bestuurssamenstelling van de Protestantse Gemeente te Noordwijk is op deze website opgenomen onder Algemeen: Organisatie.

Beloningsbeleid

Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Op arbeidsovereenkomst volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk zijn in dienst: personeel kerkelijk bureau, kosters-beheerder en organisten.

(jaarlijks) Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De vele activiteiten die in de wijkgemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in de Noordwijkse Kerkwijzer en op de website van de Protestantse Gemeente te Noordwijk.

Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de Protestantse wijkgemeente Noordwijk zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd in de Noordwijkse Kerkwijzer en integraal op de website. Deze stukken zijn op de website te vinden onder Algemeen: Organisatie: Kerkrentmeesters. De stukken zijn ook in te zien via het Kerkelijk Bureau.

Overzicht van voorgenomen bestedingen

Voorgenomen bestedingen zijn; pastoraat, kerkdiensten, catechese, onderhoud kerkgebouwen, administratie, diaconie, zwo enz (de meerjarenbegroting is op deze website te vinden onder Algemeen: Organisatie: Kerkrentmeesters).

Baten en lasten college van Diakenen

Klik hier voor het overzicht van Baten en Lasten van het college van Diakenen.

Klik hier voor het ANBI overzicht van de Diaconie

 

Aftrekbaarheid van giften aan de kerk

De Protestantse Gemeente heeft de status ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Voor gewone giften geldt echter een drempel van 1% van het belastbaar inkomen. Is uw belastbaar inkomen bij voorbeeld € 35.000 en geeft u in totaal in een jaar € 400 aan ANBI’s, dan is slechts € 50 aftrekbaar (400 minus 1% van 35.000).

Voor periodieke giften geldt de drempel niet, dan mag het hele bedrag afgetrokken worden. Er zijn voorwaarden voor een periodieke gift: minimaal gedurende 5 jaren, vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Vroeger was een notariële akte vereist voor zo’n periodieke gift, met de daaraan verbonden kosten. Nu mogen we het zelf afhandelen, en dat doen we graag. Betaling mag net als bij de gewone vrijwillige bijdragen in termijnen.

Zo’n periodieke schenkingsovereenkomst biedt de mogelijkheid om meer te schenken terwijl het u uiteindelijk niet meer kost. 2 voorbeelden:

  • Als de top van uw inkomen valt in de 42% schijf kunt u ruim 70% meer schenken terwijl het u zelfs nog iets minder kost. Bij voorbeeld schenking nu € 200 per jaar, niet aftrekbaar. Met schenkingsovereenkomst € 340 per jaar minus 42 % komt uit op € 197.
  • Als de top van uw inkomen in de 52% schijf valt zou u zelfs ruim het dubbele kunnen geven zonder dat dit u meer kost.

De penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) is graag bereid om nadere informatie te geven. Een modelovereenkomst is beschikbaar.

Voor het downloaden van het formulier voor een periodieke gift klikt u hier.