Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Wijkgemeente Noordwijk

ds S.J. Dingemanse

Proef

Beste Websitebezoeker,

Op 11 juni 2017 ben ik als predikant begonnen in de Protestantse Gemeente Noordwijk. Vóór de periode in Noordwijk ben ik negen jaar dominee geweest in Maarn, daarvoor acht jaar in Meppel en  tien jaar in Odijk en de eerste vijf jaar op Schiermonnikoog. Ook ben ik nog enige jaren werkzaam geweest als docent godsdienst en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs.

Mijn geboortejaar is 1958, ik ben getrouwd, heb drie volwassen kinderen met een partner en zes kleinkinderen.

De Protestantse Gemeente Noordwijk streeft er naar een open en gastvrije gemeente te zijn en probeert zoveel mogelijk mensen binnen en buiten de kerk te betrekken bij het leven van de kerkgemeenschap. Mijn pastorale werkgebied ligt zowel in Noordwijk aan Zee als Noordwijk binnen en daarbij werk ik nauw samen met mijn collega ds. Petra van der Burg. Daarnaast werk ik ook graag samen met de predikant die als pionier werkt vanuit Windkracht 3pt0, met de jeugdwerker en de kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat. 

Ik werk met plezier als fulltime predikant in deze gemeente en verheug me steeds opnieuw in de samenwerking met vele vrijwilligers op allerlei gebieden. Ik sta graag in het midden van de protestantse kerk met zoveel mogelijk voelhorens naar de samenleving. Ik voel me thuis in deze gemeente die de nodige veelkleurigheid heeft en waar ruimte is voor nieuwe initiatieven. Als u mij als theoloog beter wilt leren kennen, kunt u de twee boeken lezen die ik geschreven heb, namelijk In beweging blijven. De gemeente op reis met de middengeneratie. Uitgeverij Skandalon 2010 en Leven tussen goed en kwaad. Denken over God en het goede leven bij ervaringen van zinloosheid. Uitgeverij Boekencentrum 2015.  Via een link op deze website kunt u ook kennis nemen van mijn laatste preken (o.a. via www.kerkdienstgemist.nl) en als u –wel of geen kerklid- er behoefte aan heeft om contact op te nemen voor informatie, consultatie of een vertrouwelijk gesprek, dan kunt u mij bellen of mailen. Een predikant is aangesteld om tijd te hebben voor mensen, dus er moet altijd een gaatje te vinden zijn.

Contactgegevens Simon Dingemanse

 

ds P. v.d. Burg

Proef

Even voorstellen
Mijn naam is ds. Petra van der Burg. Sinds 22 januari 2017 ben ik - na ruim een jaar als interim predikant in de gemeente werkzaam geweest te zijn - als part-time predikant (80%) verbonden aan de Protestantse wijkgemeente Noordwijk. Ik ben geboren in 1964, getrouwd, heb een studerende zoon en dochter en woon aan de noordkant van Zoetermeer. Als het weer en de werktijden (niet al te laat in de avond) het enigszins toelaten vind ik het heerlijk om op de fiets naar Noordwijk te komen. In de Vinkenhof heb ik een prima kamer waar ik uitstekend kan werken, mensen kan ontvangen voor allerlei overleg of ontmoeting, aan het eind van de dag even op adem kan komen om ’s avonds weer met frisse energie aanwezig te kunnen zijn op een gesprekskring, vergadering o.i.d.. Mijn loopbaan kent een aantal wisselingen. In het jaar 1990 ben ik afgestudeerd in de studie theologie aan de Universiteit Leiden en vervolgens aan de slag gegaan als predikant van de SOW-gemeente De Gaarde in de wijk Oostgaarde in Capelle a/d IJssel. In het jaar 2000 - toen de kinderen nog klein waren – heb ik de overstap gemaakt naar het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA om daar als staflid werkzaam te zijn. Gedurende tien mooie jaren heb ik vanuit die plek een unieke inkijk gehad in de wereld van politiek, bestuur en beleid. Maarrr... wat me vooral raakt is de diepgang in het contact met mensen in de verschillende fases van hun leven en die wonderlijke zoektocht naar bronnen van inspiratie. Ieder mensenleven, iedere organisatie, of het nu een zorginstelling, een kerk, een school of een bedrijf is, dankt uiteindelijk zijn kracht en vitaliteit aan innerlijke bewogenheid. Roeping, inspiratie, toewijding zijn de woorden die daarbij horen.... en dat brengt met terug bij mijn eerste liefde, de kerk, voor mij nu de kerkelijke gemeenschap in Noordwijk. Een open gemeenschap met veerkracht, elan en het unieke vermogen om elkaar de ruimte te geven zodat jong en oud, rijk en arm, single of double, doorgewinterde gelovigen en twijfelaars zich thuis voelen. Ik hoop van harte dat ik u zal ontmoeten bij de vele activiteiten die onze gemeenschap rijk is. Wanneer u daar prijs op stelt, maak ik graag een afspraak voor een persoonlijke ontmoeting. Warme groet,
Ds. Petra van der Burg

Contactgegevens Petra van der Burg

 

Predikant pionier

 


Toen ik nog in Berlijn woonde en nog geen woord Nederlands sprak, hoorde ik als kind al mijn moeder over Noordwijk vertellen. In haar kindertijd in de jaren ‘50, ze groeide in het Ruhrgebiet op, vierde zij namelijk vaker vakantie in Katwijk. En vandaar maakte zij elke zondag samen met haar vader een wandeling naar Noordwijk “want daar konden wij broodjes kopen en een ijsje eten”.
Nooit van mijn leven had ik toen gedacht, dat ik juist op die plek ooit predikant zou worden. Want ook met de kerk had ik, hadden wij toen weinig. Ook al werd ik (zoals in Duitsland gebruikelijk) toen ik één jaar was gedoopt en deed ik op mijn 15e jaar belijdenis, omdat men allebei zo leuk samen met de hele familie kan vieren. Uiteraard is sindsdien veel gebeurd:
Zo werd onze jongerengroep die zich in de jaren ’80 met milieubescherming bezighield en in een ruimte van de kerk bij elkaar kwam gevraagd om een jeugddienst over het thema te gaan houden. En omdat uitgerekend aan mij de “preek” bleef hangen, leerde ik, dat mij de Bijbel best wel iets te zeggen heeft.
In 1989 was ik vanuit West-Berlijn getuige hoe de in kerken begonnen “vreedzame revolutie” de Berlijnse Muur neerhaalde en mijn door het IJzeren Gordijn gescheiden familie en thuisstad herenigde. Ik leerde, dat kerk en christenen een verantwoordelijkheid hebben voor heel de samenleving. En dat zij juist door het voortouw in maatschappelijke vraagstukken te nemen kunnen laten zien hoe mooi en relevant het geloof voor mensen van vandaag de dag kan zijn.
Een jaar later leerde ik in Australië, in een rooms-katholiek gastgezin van Italiaans afkomst wat christelijk geloof in het dagelijks (familie)leven kan betekenen. Van daar bracht ik een brede, oecumenische horizon, een liefde voor alledaagse rituelen en een zwak voor mooie liturgische vieringen mee naar huis.
In Taizé kwam ik in aanraking met een theologisch gedachtegoed systeem dat mij nog steeds aanspreekt; een op liefde berustende visie op God, medemens en schepping. De open, laagdrempelige, op gastvrijheid en uitstralingskracht gebaseerde internationale ontmoetingen in dit oecumenisch klooster in Frankrijk werden mijn spiritueel thuis. Bij elkaar opgeteld heb ik er ruim twee jaar doorgebracht, in Taizé noemde ik mezelf voor het eerst “christen” en besloot ik ook, dat ik predikant wilde gaan worden.
In 2006 emigreerde ik tenslotte, voor de liefde en vanwege de beter bij mij passende werkomstandigheden voor predikanten, naar Nederland. Twee jaar later trouwde ik met Mirjam en werd ik in Den Haag predikant. In 2010 en 2015 verwelkomden wij onze twee dochters Berit en Manouk.
Na 13 mooie, leerzame en afwisselende jaren in Den Haag, waarin ik onder anderen in 2018/19 aan het kerkasiel in buurt-en-kerkhuis Bethel bij mocht dragen werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik verheug me erop, om Noordwijk en de Protestantse Gemeente Noordwijk te leren kennen en kan ik niet wachten om persoonlijk met u kennis te maken en samen met u langs Gods wegen de toekomst in te gaan!

 Kerkelijk medewerker ouderenpastoraat en Jeugdwerker

Beste mensen,

Proef

Onbekend met Noordwijk ben ik niet. Mijn grootouders en moeder gingen in de jaren ’50 en ’60 er steevast op zomervakantie. Zelfs toen zij verhuisden naar de Zeeuwse kust, gingen zij in beginsel nog op vakantie naar Noordwijk. Ik kende Noordwijk van hun verhalen, ook over het zomerse voorgaan van mijn opa, die predikant was, in de Kapel aan Zee.

Opgegroeid in Amersfoort en Middelburg, ben ik na een aantal jaren Rotterdam, sinds eind jaren ’90 Leidenaar. Ik kwam daar om theologie te studeren en ben er nooit meer weg gegaan. Dat heet, ik kwam er altijd terug na backpackersreizen en ontwikkelingswerk in verre oorden. Ik woon in de Sleutelstad met mijn partner Alena. Zij komt oorspronkelijk uit de buurt van Brno.

Ik noem mezelf avontuurlijk theoloog. Door mijn theologiestudie en ontwikkelingswerk in o.a. Nepal leerde ik de wereld op een andere manier kennen. Het dienen van de mensen van welke nationaliteit en welke religie dan ook is heel vormend voor mij geweest en is dat nog steeds.
Na een jaar o.a. met ongedocumenteerden te hebben gewerkt voor de Amsterdamse Diaconie in de Bijlmer, ging ik aan de slag als koopvaardijpastor in de Rotterdamse havens. Vanuit een oecumenisch Christelijke grondhouding er zijn voor je naasten, voor zeevarenden uit alle delen van de wereld, was voor mij een dankbare en uitdagende taak.

Ik ben nog steeds in raad en daad betrokken bij het maritieme pastoraat, voor zowel de Nederlandse havens als voor de waterbouw/bagger wereldwijd. Vanwege bezuinigingen in het categoriale pastoraat een kleine 10 jaar geleden (en nu wederom) hield mijn baan in de havens op te bestaan. Ik ben niet bij de pakken gaan neer zitten en heb dankbaar mijn steen kunnen bijdragen op allerlei vlakken van kerkenwerk: Van missionair internetpastor voor het project Noorderlicht -o.a. samen met Janneke Nijboer- in Breda, missionair pastor jeugd en gezin in Rotterdam, ouderenpastor in Utrecht en in Den Haag tot het vervullen van de taken van predikant in de Groene Hart -gemeentes Hazerswoude -Dorp, Rijnsaterwoude en tot in 2020 in Nieuwkoop.

Vanuit mijn geloof en ‘heb u naasten lief’ wil ik in Noordwijk graag dienstbaar zijn aan de mensen, i.s.m. anderen. Met hen wil ik op weg te gaan. Sinds eind 2019 verricht ik een kleine drie dagen per week als ouderenpastor bezoekwerk aan de oudere gemeenteleden in m.n. Groot Hoogwaak, sta ik hen en familie bij in bij voorbeeld uitvaarten, ben ik een luisterend oor en hoop ik vorm en inhoud te geven aan samenbindende activiteiten.
Ruim twee dagen per week mag ik actief zijn als jeugdwerker. Van catechese tot Jeugdkapel en andere activiteiten hoop ik i.s.m. anderen met de kinderen en jeugd kleurrijk vorm en inhoud te geven aan ‘spelen met en leren uit geloof’.

Als ‘pastor voor jong en oud’ hoop ik nauw samen te werken met mijn collega’s, vrijwilligers en alle betrokkenen.
Ik hoop jong en oud te ontmoeten achter die fascinerende zee en hoop in vertrouwen op God met jullie op weg te gaan.

Joost de Bruijn