Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Wijkgemeente Noordwijk

ds S.J. Dingemanse

Proef

Beste Websitebezoeker,

Op 11 juni 2017 ben ik als predikant begonnen in de Protestantse Gemeente Noordwijk. Vóór de periode in Noordwijk ben ik negen jaar dominee geweest in Maarn, daarvoor acht jaar in Meppel en  tien jaar in Odijk en de eerste vijf jaar op Schiermonnikoog. Ook ben ik nog enige jaren werkzaam geweest als docent godsdienst en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs.

Mijn geboortejaar is 1958, ik ben getrouwd, heb drie volwassen kinderen met een partner en zes kleinkinderen.

De Protestantse Gemeente Noordwijk streeft er naar een open en gastvrije gemeente te zijn en probeert zoveel mogelijk mensen binnen en buiten de kerk te betrekken bij het leven van de kerkgemeenschap. Mijn pastorale werkgebied ligt zowel in Noordwijk aan Zee als Noordwijk binnen en daarbij werk ik nauw samen met mijn collega ds. Petra van der Burg. Daarnaast werk ik ook graag samen met de predikant die als pionier werkt vanuit Windkracht 3pt0, met de jeugdwerker en de kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat. 

Ik werk met plezier als fulltime predikant in deze gemeente en verheug me steeds opnieuw in de samenwerking met vele vrijwilligers op allerlei gebieden. Ik sta graag in het midden van de protestantse kerk met zoveel mogelijk voelhorens naar de samenleving. Ik voel me thuis in deze gemeente die de nodige veelkleurigheid heeft en waar ruimte is voor nieuwe initiatieven. Als u mij als theoloog beter wilt leren kennen, kunt u de twee boeken lezen die ik geschreven heb, namelijk In beweging blijven. De gemeente op reis met de middengeneratie. Uitgeverij Skandalon 2010 en Leven tussen goed en kwaad. Denken over God en het goede leven bij ervaringen van zinloosheid. Uitgeverij Boekencentrum 2015.  Via een link op deze website kunt u ook kennis nemen van mijn laatste preken (o.a. via www.kerkdienstgemist.nl) en als u –wel of geen kerklid- er behoefte aan heeft om contact op te nemen voor informatie, consultatie of een vertrouwelijk gesprek, dan kunt u mij bellen of mailen. Een predikant is aangesteld om tijd te hebben voor mensen, dus er moet altijd een gaatje te vinden zijn.

Contactgegevens Simon Dingemanse

 

ds P. v.d. Burg

Proef

Even voorstellen
Mijn naam is ds. Petra van der Burg. Sinds 22 januari 2017 ben ik - na ruim een jaar als interim predikant in de gemeente werkzaam geweest te zijn - als part-time predikant (80%) verbonden aan de Protestantse wijkgemeente Noordwijk. Ik ben geboren in 1964, getrouwd, heb een studerende zoon en dochter en woon aan de noordkant van Zoetermeer. Als het weer en de werktijden (niet al te laat in de avond) het enigszins toelaten vind ik het heerlijk om op de fiets naar Noordwijk te komen. In de Vinkenhof heb ik een prima kamer waar ik uitstekend kan werken, mensen kan ontvangen voor allerlei overleg of ontmoeting, aan het eind van de dag even op adem kan komen om ’s avonds weer met frisse energie aanwezig te kunnen zijn op een gesprekskring, vergadering o.i.d.. Mijn loopbaan kent een aantal wisselingen. In het jaar 1990 ben ik afgestudeerd in de studie theologie aan de Universiteit Leiden en vervolgens aan de slag gegaan als predikant van de SOW-gemeente De Gaarde in de wijk Oostgaarde in Capelle a/d IJssel. In het jaar 2000 - toen de kinderen nog klein waren – heb ik de overstap gemaakt naar het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA om daar als staflid werkzaam te zijn. Gedurende tien mooie jaren heb ik vanuit die plek een unieke inkijk gehad in de wereld van politiek, bestuur en beleid. Maarrr... wat me vooral raakt is de diepgang in het contact met mensen in de verschillende fases van hun leven en die wonderlijke zoektocht naar bronnen van inspiratie. Ieder mensenleven, iedere organisatie, of het nu een zorginstelling, een kerk, een school of een bedrijf is, dankt uiteindelijk zijn kracht en vitaliteit aan innerlijke bewogenheid. Roeping, inspiratie, toewijding zijn de woorden die daarbij horen.... en dat brengt met terug bij mijn eerste liefde, de kerk, voor mij nu de kerkelijke gemeenschap in Noordwijk. Een open gemeenschap met veerkracht, elan en het unieke vermogen om elkaar de ruimte te geven zodat jong en oud, rijk en arm, single of double, doorgewinterde gelovigen en twijfelaars zich thuis voelen. Ik hoop van harte dat ik u zal ontmoeten bij de vele activiteiten die onze gemeenschap rijk is. Wanneer u daar prijs op stelt, maak ik graag een afspraak voor een persoonlijke ontmoeting. Warme groet,
Ds. Petra van der Burg

Contactgegevens Petra van der Burg

 

Predikant pionier

Vacant

 Kerkelijk medewerker ouderenpastoraat en Jeugdwerker

Beste mensen,

Proef

Onbekend met Noordwijk ben ik niet. Mijn grootouders en moeder gingen in de jaren ’50 en ’60 er steevast op zomervakantie. Zelfs toen zij verhuisden naar de Zeeuwse kust, gingen zij in beginsel nog op vakantie naar Noordwijk. Ik kende Noordwijk van hun verhalen, ook over het zomerse voorgaan van mijn opa, die predikant was, in de Kapel aan Zee.

Opgegroeid in Amersfoort en Middelburg, ben ik na een aantal jaren Rotterdam, sinds eind jaren ’90 Leidenaar. Ik kwam daar om theologie te studeren en ben er nooit meer weg gegaan. Dat heet, ik kwam er altijd terug na backpackersreizen en ontwikkelingswerk in verre oorden. Ik woon in de Sleutelstad met mijn partner Alena. Zij komt oorspronkelijk uit de buurt van Brno.

Ik noem mezelf avontuurlijk theoloog. Door mijn theologiestudie en ontwikkelingswerk in o.a. Nepal leerde ik de wereld op een andere manier kennen. Het dienen van de mensen van welke nationaliteit en welke religie dan ook is heel vormend voor mij geweest en is dat nog steeds.
Na een jaar o.a. met ongedocumenteerden te hebben gewerkt voor de Amsterdamse Diaconie in de Bijlmer, ging ik aan de slag als koopvaardijpastor in de Rotterdamse havens. Vanuit een oecumenisch Christelijke grondhouding er zijn voor je naasten, voor zeevarenden uit alle delen van de wereld, was voor mij een dankbare en uitdagende taak.

Ik ben nog steeds in raad en daad betrokken bij het maritieme pastoraat, voor zowel de Nederlandse havens als voor de waterbouw/bagger wereldwijd. Vanwege bezuinigingen in het categoriale pastoraat een kleine 10 jaar geleden (en nu wederom) hield mijn baan in de havens op te bestaan. Ik ben niet bij de pakken gaan neer zitten en heb dankbaar mijn steen kunnen bijdragen op allerlei vlakken van kerkenwerk: Van missionair internetpastor voor het project Noorderlicht -o.a. samen met Janneke Nijboer- in Breda, missionair pastor jeugd en gezin in Rotterdam, ouderenpastor in Utrecht en in Den Haag tot het vervullen van de taken van predikant in de Groene Hart -gemeentes Hazerswoude -Dorp, Rijnsaterwoude en tot in 2020 in Nieuwkoop.

Vanuit mijn geloof en ‘heb u naasten lief’ wil ik in Noordwijk graag dienstbaar zijn aan de mensen, i.s.m. anderen. Met hen wil ik op weg te gaan. Sinds eind 2019 verricht ik een kleine drie dagen per week als ouderenpastor bezoekwerk aan de oudere gemeenteleden in m.n. Groot Hoogwaak, sta ik hen en familie bij in bij voorbeeld uitvaarten, ben ik een luisterend oor en hoop ik vorm en inhoud te geven aan samenbindende activiteiten.
Ruim twee dagen per week mag ik actief zijn als jeugdwerker. Van catechese tot Jeugdkapel en andere activiteiten hoop ik i.s.m. anderen met de kinderen en jeugd kleurrijk vorm en inhoud te geven aan ‘spelen met en leren uit geloof’.

Als ‘pastor voor jong en oud’ hoop ik nauw samen te werken met mijn collega’s, vrijwilligers en alle betrokkenen.
Ik hoop jong en oud te ontmoeten achter die fascinerende zee en hoop in vertrouwen op God met jullie op weg te gaan.

Joost de Bruijn